Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

DIRECTOR / DIRECTORA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS SANTA ROSA

L’FSM és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis de salut i socials a 11 municipis del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, amb una població de 165.000 habitants. Està formada per el hospital universitari, de Mollet; un hospital sociosanitari i tres residències que formen part de la Xarxa de Serveis Socials d’atenció pública.

Actualment l’FSM destaca per la seva cultura verda i disposa de l'Obra Social El Roure per a desenvolupar el seu projecte social que inclou activitats i teràpies dirigides a les persones ateses a les residències

HEM APOSTAT PER:

La docència i la innovació, per a una major pro activitat

La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital

La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission International, l’EFQM 600, la ISO 9001;....

La residència Santa Rosa, compta, amb 80 places de residència i 22 de centre de dia. Es un centre propi del Departament de Drets Socials, de gestió delegada. Molt pròxima al parc Natural de Gallecs, es troba en un entorn natural privilegiat. Com a centre integrant de l’FSM treballa amb un model d’Atenció Centrat en la Persona i de qualitat a través de la ISO 9001 per la que està certificada. El centre te prevista la certificació Libera-Care com a residència lliure de contencions per la Fundació Cuidados Dignos.

CONVOCATÒRIA LLOC DE TREBALL

AMBIT:

Atenció a la Dependència

REQUISITS

Diplomatura o Grau en àmbit sanitari i/o social. Es valorarà experiència prèvia en gestió en l'àmbit de la dependència, preferentment en l'atenció a persones grans.

Es valorarà formació complementària específica de l'àmbit de l’atenció a les persones en situació de dependència i en Gestió

El/la professional que estem buscant haurà de desenvolupar les següents competències: compromís; integritat; atenció centrada en la persona; rigor i millora contínua; aprenentatge i intel·ligència col·lectiva, resiliència, direcció i desenvolupament de persones.

FUNCIONS

Sota la dependència de la Direcció de l’Àrea de la Dependència de la Fundació Sanitària Mollet:

· Gestionar globalment la direcció, definir estratègies i objectius d’acord amb el pla estratègic de la FSM i Establir i assolir els objectius específics del centre i de l’àrea de la dependència.

· Vetllar en tot moment per l’assoliment dels principis i valors de la institució

· Gestió de persones del centre. Participar activament en el processos de Captació, retenció i desenvolupament de persones.

· Establir i facilitar la comunicació entre l’equip de professionals per fomentar el treball interdisciplinari i la continuïtat de l’atenció.

· Exercir les responsabilitats derivades de les normes legals i el règim jurídic (signatura contractes assistencials, Establiment de Consell de Participació, assumir guarda de fet, atendre inspeccions...).

· Vetllar per l’adequació i adaptació de l’entorn a les necessites d’atenció de les persones ateses per garantir el benestar i la qualitat de vida i per transformar el centre en un lloc de vida.

· Vetllar pel respecte als drets de les persones ateses .

· Participar i vetllar pel compliment de Pla Individual d’Atenció Interdisciplinari. Realitzar atenció individualitzada a les famílies.

· Garantir que la persona atesa i la família o persones de referència participin en la presa de decisions.

· Facilitar i promoure l’intercanvi i la col·laboració amb altres recursos o serveis de la comunitat.

· Exercir la representativitat del centre als àmbits que correspongui.

· Garantir l’aplicació de la política de qualitat establerta per la FSM i establir, seguir i avaluar els objectius de qualitat per al centre i la Àrea de Dependència. Promoure i supervisar l’elaboració de procediments i protocols.

· Promoure, facilitar i complir les Bones pràctiques Mediambientals, establertes.

· Establir i garantir el desplegament d’accions relacionades i integrades amb els projectes de RSC de la institució participant activament.

· Les Funcions que es deriven de la gestió de les infraestructures, instal·lacions, equipament i serveis de suport.

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?

• Jornada completa i contracte indefinit.

• Oportunitats de creixement i desenvolupament professional mitjançant formació continuada, docència i recerca així com integrar-se en les diferents Comissions i grups de treball del centre i/o de la institució per al desenvolupament de nous projectes.

PROCÉS DE
SELECCIÓ

Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Enviar a cv.rrhh@fsm.cat

Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: