Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA A L’HOSPITAL DE MOLLET

Requisits:
Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i Administració Sanitàries

ES VALORARÀ:
Català Nivell C amb la corresponent acreditació.
Experiència en la gestió administrativa en entorns o serveis de Salut: Informació, recepció, programació i registre d'activitat.
Coneixements i experiència en el maneig d'eines informàtiques, Microsoft Office.
Altres titulacions o formacions relacionades amb l'entorn administratiu i d'atenció a les persones.

COMPETÈCIES:
Compromís amb l’organització.
Dinamisme, iniciativa i capacitat resolutiva.
Orientació a l’usuari amb habilitats per a la comunicació, interrelació i empatia.
Habilitats per a la comunicació, interrelació i empatia.
Responsabilitat, disposició pel treball en equip i Inter-departamental.

FUNCIONS:
Sota la dependència del Director Assistencial i el Coordinador de l'àrea, assolirà les següents funcions:

Atenció a l'usuari i registre d'assistències al Servei d'Urgències.
Recepció, informació i programació de proves i visites.
Suport a l'Equip de Coordinació del Servei en el manteniment i l'actualització del registre d'activitat.
Qualsevol altre tasca relacionada amb les competències de l'àmbit administratiu derivada de l'activitat del serveis i/o encomanada pel seu superior.

CONDICIONS LABORALS:
Contracte temporalitat de 3 mesos
El calendari laboral podria incloure, un màxim de dos caps de setmana al mes
Condicions com Auxiliar Administratiu, segons III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d´Aguts, Centres d´Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.
Una vegada finalitzat el contracte, tindrà la possibilitat d'entrar a formar part del equip de suplents de l'institució per futures suplències.

PROCÉS DE SELECCIÓ:
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs i acció formativa).
Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: