Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Infermer/a especialista en salut mental pel programa PSI

Requisits: Diplomat/Grau en Infermeria.

Especialitat en Salut Mental.

Coneixements escrits i parlats de català.

Competències: El professional que estem cercant haurà de complir les següents competències:

Compromís.

Integritat.

Atenció Centrada en la Persona.

Rigor i millora continua.

Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

Funcions: Sota la Dependència de la Infermera gestora del Servei de Salut Mental i Addiccions i en coordinació amb el Director del Servei, assolirà les següents funcions:

Acollir i desenvolupar un pla d’atenció centrat en la persona.

Exercir una pràctica infermera actualitzada i fonamentada en estàndards, protocols i procediments establerts en el Servei de Salut Mental i Addiccions.

Implementar una atenció infermera que promocioni l’autonomia de la persona atesa en el seu procés de salut.

Integrar a la família/persona de suport en el procés d’atenció i en el règim terapèutic prescrit.

Participar en la integració i formació dels nous professionals i dels estudiants en formació.

Realitzar coordinació amb els diferents serveis de la xarxa de salut mental i addiccions, així com d’altres de la comunitat.

Qualsevol altre relacionat amb el contingut del lloc i de la seva competència encomanat pel seu cap.

 

Condicions laborals:

Jornada 100%: 1620 hores/any. Horari: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8 a 15h; dilluns de 8 a 14.30h i de 15 a 17.30h.

Condicions segons I Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Socio sanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

 

 

Procés de selecció :

Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs).

Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: