Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Metge/essa del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Mollet

ÀREA

Assistencial · Servei d'Urgències

REQUISITS

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina Interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:

 • Compromís.
 • Integritat.
 • Atenció Centrada en la Persona.
 • Rigor i millora continua.
 • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

FUNCIONS

Sota la dependència del Cap de servei, els seus àmbits de responsabilitat seran:

 • Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei.
 • Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del servei.
 • Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial.
 • Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels serveis i de la resta de l’Hospital.
 • Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics.
 • Col·laborar en la formació dels residents que rotin pel Servei d’Urgències
 • El professional formarà part del Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia, el qual disposa també d’una unitat de Semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24 hores.

CONDICIONS LABORALS

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: a temps complert, 1688 hores any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat)
 • Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: