Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

PSICÒLEG/PSICÒLOGA CLÍNIC/A (REF. PSIC-922)

AREA
Assistencial – Hospital de Dia i Centre de Salut Mental d’Adults

REQUISITS
Llicenciat en Psicologia amb especialitat en Psicologia clínica.
Es valorarà l´experiència prèvia a l´atenció de TCA i TEA.

COMPETENCIES
El professional que estén cercant haurà de complir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

FUNCIONS
Sota la dependència de la Direcció Assistencial Mèdica i de la Cap del Servei de Salut Mental i Addiccions haurà de desenvolupar:

• Tasques assistencials (individuals i grupals) i
d’avaluació psicològica pròpies de la seva
especialitat al marc de l´Hospital de Dia d´Adults i
CSMA.
• Participació en el Programa de Col·laboració amb
l’Atenció Primària de Salut a la seva ABS de
referència.
Activitat docent (pregrau i postgrau).

CONDICIONS LABORALS
Tipus de contracte: Contracte de substitució, contracte temporal
Jornada: Completa. 1.688 hores/any.
Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs).
Es realitzarà entrevista i/o projecte si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: