Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

PSICÒLEG/PSICÒLOGA GENERAL SANITARI/A SMIA (REF. PSIC-928)

AREA
Assistencial – SMIA

REQUISITS
Llicenciat en Psicologia i Psicologia Clínica via PIR
Es valorarà la possibilitat de Llicenciat en psicologia i Màster General Sanitari
Es valorarà Màster en Neuropsicologia
Experiència prèvia en servei de salut mental i addiccions

COMPETENCIES
El professional que estén cercant haurà de complir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

FUNCIONS
Sota la dependència de la Direcció Assistencial Mèdica, de la Cap del Servei de Salut Mental i de la Cap de Psicologia haurà de desenvolupar:

• Tasques assistencials d’avaluació neuropsicològica pròpies de la seva especialitat al marc del Servei
de SMIA
• Valoracions mitjançant proves dissenyades i validades oficialment les quals el servei disposa
• Valoració psicològica, cribratge i gestió de pacients
• Coordinació entre els professionals derivadors d’aquestes avaluacions.

CONDICIONS LABORALS
Tipus de contracte: El contracte es un contracte temporal, contracte de substitució amb reserva del lloc de treball.
Jornada: 14 hores/setmana.
Condicions laborals: segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?
Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb una bona dotació tecnològica i molt comunicat.
Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball.
Oferim continuïtat i estabilitat laboral.
Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos
Podràs participar activament a les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs).
Es realitzarà entrevista i/o projecte si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: