Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

TÈCNIC SUPERIOR EN DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (REF. TER-926)

REQUISITS
Títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic.
Experiència 6 mesos al servei de Diagnòstic per la Imatge de Mollet.
Coneixements escrits i parlats de català

ES VALORARA
Coneixements tècnics en mamografies, Rx convencional, Rx portàtil, TAC, RMN.

COMPETENCIES
El professional que estén cercant haurà de complir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

FUNCIONS
Sota la dependència funcional de l’Infermer gestor de l’àrea, assolirà les següents funcions:

• Maneig dels següents aparells: del mamograf, tub de rx convencionals, tub de rx portàtil, TAC i
qualsevol altra aparell de diagnòstic per la Imatge nou a la FSM.
• Realització de les exploracions corresponents a cada sales o aparells citats anteriorment
• Realització de les tasques pròpies de la unitat de treball pels quals estat habilitat per la titulació que té.
• Realitzar tasques relacionades amb el contingut funcional del lloc de treball.

CONDICIONS LABORALS
Jornada parcial: 1241,56 hores/any, (76,6%).
Patró horari de dimarts, dimecres i dijous de 14h45 a 20h. Dilluns i divendres de 14h45 a 22h. I un cap de setmana al mes (torn matí 8h a 15h o tarda 15h a 22h segons any) i 1 festiu cada 4 de 15h a 22h.
Condicions segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Socio sanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Dill Dim Dx Dj Dv Diss Dium
Set1 T T T T T
Set 2 T T T T T T
Set 3 T T T
Set 4 T T T T

El patró horari estan subjectes a modificacions segons les necessitats del servei de Diagnòstic per la Imatge

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?

Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb una bona dotació tecnològica i molt comunicat.
Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball.
Oferim continuïtat i estabilitat laboral.
Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos
Podràs participar activament a les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs).
Es podrà realitzar entrevista i/o prova si s’escau

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: