Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Infermer/a gestor/a Àrea Ambulatòria

ÀREA I CENTRE

Infermer/a gestor/a de l'Àrea Ambulatòria i Hospital de Dia· Hospital Universitari Mollet

REQUISITS

 • Títol de Diplomat o Grau en Infermeria
 • Nivell C de català
 • Experiència mínima de dos anys com infermer/a en serveis de l’Atenció Especialitzada ( sobretot hospital d’aguts en serveis ambulatoris i hospital de dia mèdic i oncològic)

ES VALORARÀ

 • Màster o postgrau en gestió
 • Projecte de gestió del servei
 • Formació relacionada amb l’àmbit de l’atenció ambulatòria i hospital de dia mèdic i oncològic

COMPETÈNCIES

El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:

 • Compromís.
 • Integritat.
 • Atenció Centrada en la Persona.
 • Rigor i millora continua.
 • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

FUNCIONS

Sota la dependència de la Direcció Infermera assolirà les següents funcions:

 • Gestionar globalment el servei, definint les estratègies i els objectius d’acord amb el Pla Estratègic.
 • Liderar el procés d’atenció sociosanitària col.laborativament amb el cap de servei de l’àrea.
 • Organitzar la prestació de l’atenció infermera en el marc del model d’atenció a la persona de la Institució.
 • Vetllar per la qualitat de la prestació de l’atenció infermera fent ús de mètodes sistemàtics, col·laborant en l’elaboració i implantació dels plans d’atenció, protocols i guies de l’àrea assistencial.
 • Garantir l’aplicació de la política de qualitat a l’àrea seguint els objectius consensuats amb la unitat de gestió del coneixement. Identificar les necessitats d’actualització de coneixements dels membres de l’equip i promocionar el seu assoliment.
 • Promoure i dur a terme treballs de recerca dins la seva àrea de responsabilitat.
 • Vetllar en tot moment per l’assoliment dels principis i valors de la Institució.
 • Es responsabilitzarà de la implantació dels procediments dels Sistema Integrat de Gestió de PRL, Qualitat, Medi Ambient i Energia, i d’adequar i complir a la seva àrea de responsabilitat amb els requeriments dels sistema de gestió integrat.
 • Complir les bones pràctiques de responsabilitat social relacionades amb els nostres grups d’interès
 • Participar en la integració i formació dels nous professionals i alumnes.
 • Qualsevol altra relacionada amb el contingut del lloc i de la seva competència encomanada.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada Ccompleta: 1620 hores/ any
 • Horari: De dilluns a divendres (jornada partida)
 • Guàrdies de cap de setmana.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs). Es realitzarà entrevista personal

Es poden presentar CV del 16 de gener al 6 de febrer de 2023a través d'aquest formulari o al mail cv.rrhh@fsm.cat.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: