Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Terapeuta ocupacional a Residència de Gent Gran

Requisits: 

 • Títol de diplomat/grau en Teràpia Ocupacional.
 • Català Nivell C.

Es valorarà: 

 • Experiència en l’atenció a persones amb dependència.
 • Comptar amb el Permís de Conduir.

Competències: 

El professional que estem cercant haurà d’acomplir les següents competències:

 • Compromís.
 • Integritat.
 • Atenció Centrada a la Persona.
 • Rigor i millora continua.
 • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

Funcions: 

Sota la dependència de la Direcció Tècnica assolirà les següents funcions:

 • Definir, planificar, executar i avaluar el programa d’intervenció de terapeuta ocupacional vers la persona atesa.
 • Establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals (automanteniment, productivitat i temps lliure)
 • per , mantenir i millorar les funcions i prevenir disfuncions.
 • Reforçar, mantenir i millorar els dèficits específics dels components d'execució (sensoriomotriu, cognitiu i psicosocial).
 • Identificar els problemes, establir els objectius.
 • Definir un tractament preventiu, de manteniment i terapèutic.
 • Informar i implicar a la persona usuària dels objectius a aconseguir.
 • Revisar periòdicament l’estat funcional dels usuaris, fer una avaluació dels objectius, dels tractaments i registrar-ho.
 • Registrar l’assistència de cada persona atesa.
 • Valorar, assessorar, entrenar, adaptar i fer el seguiment de les ajudes tècniques i/o adaptacions més adequades vers les necessitats de la persona (cadira de rodes, ajudes a les transferències, adaptacions d’estris, de vestits, etc.) i del seu entorn immediat.
 • Col·laborar amb la resta de l'equip en la resolució de conflictes interpersonals.
 • Dissenyar, organitzar, coordinar i avaluar les activitats que consten en el pla interdisciplinari d'atenció individual, i dur-les a terme, si escau.
 • Afavorir i facilitar un bon posicionament i control postural de cada persona atesa juntament amb el fisioterapeuta.
 • Realitzar intervencions terapèutiques pròpies de la disciplina en els espais corresponents del centre.
 • Aplicar els protocols i procediments.
 • Participar, conjuntament amb la psicòloga i la fisioterapeuta, en el disseny, supervisió i seguiment del programa general d'activitats del centre.
 • Vetllar per la seguretat de les persones i perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Garantir la informació necessària a la persona atesa/família o persona de referència del programa d’intervenció. Aplicar la política de qualitat.

Condicions laborals: 

 • Aplicació dels convenis vigents.
 • Jornada Parcial de 30h/ setmanals (20h a RGG i 10 a RDIS).
 • Horari a determinar.
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: