Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

INFERMER/A DEL CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS (REF. 879-INF)

Requisits:
Diplomat/Grau en Infermeria.
Especialitat o Màster en Salut Mental.
Experiència mínima acreditada de 1 any en Serveis de Salut Mental Comunitària.
Coneixements escrits i parlats de català.

Competències: El professional que estem cercant haurà de complir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

Funcions: Sota la Dependència de la Infermera gestora del Servei de Salut Mental, assolirà les següents funcions:
Acollir i desenvolupar un pla d’atenció centrat en la persona.
Exercir una pràctica infermera actualitzada i fonamentada en estàndards, protocols i procediments
establerts en el Servei de Salut Mental i Addiccions (CSMA).
Implementar una atenció infermera que promocioni l’autonomia de la persona atesa en el seu procés
de salut.
Integrar a la família/persona de suport en el procés d’atenció i en el règim terapèutic prescrit.
Participar en la integració i formació dels nous professionals i dels estudiants en formació.
Realitzar coordinació amb els diferents serveis de la xarxa de salut mental i addiccions, així com d’altres
de la comunitat.
Qualsevol altre relacionat amb el contingut del lloc i de la seva competència encomanat pel seu cap.

Condicions laborals:
Jornada 100%: 1620 hores/any. Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15h; dimecres de 8 a
14h i de 14.30 a 17.30h.
Condicions segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària,
Centres Socio sanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Procés de selecció :
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs).
Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: