Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

GEROCULTOR/A (REF. SR-61)

Requisits:
Títol de Tècnic Auxiliar en Cures d’Infermeria o CFGM en atenció Sociosanitària o GFGM en Atenció apersones en situació de Dependència.

Es valorarà:
Experiència prèvia en l’àmbit de la dependència. Preferentment amb la cura de Gent Gran.
Es valorarà formació complementària específica en l’àmbit de la dependència.
Es valorarà català nivell B.

Competències: El professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada a la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

Funcions: Sota la supervisió del Responsable Higiènic-sanitari, infermeres i de la Direcció Tècnica, realitzarà les següents funcions:
Tenir cura de forma integral de les persones al seu càrrec.
Ajut i/o suplència a les persones en l’execució de les activitats relacionades amb les AVD (higiene personal,
alimentació, mobilització, ajuts tècnics...) i la satisfacció de les seves necessitats.
Realització de mobilitzacions i canvis posturals. Ajudar a les persones usuàries en els desplaçaments,
acompanyant-los al exterior en cas necessari.
Atenció i prevenció de problemes en l'eliminació (prevenció incontinència, ...) sota les indicacions del
personal sanitari.
Administració de medicació per via oral, tòpica i oftalmològica. Realització de determinades cures, sota
indicació i la supervisió de les infermeres.
Formalització dels registres propis del centre recollint les actuacions efectuades i anotació de les
observacions que reflecteixin l’estat de la persona.
Comunicació de totes les incidències que afectin a la persona usuària que puguin ser significatives així com
ser útils per millorar l’atenció a la resta de professionals de l'equip.
Qualsevol altre relacionada amb el contingut del lloc que sigui de la seva competència i que hagi estat
encomanada pel seu superior funcional i/o jeràrquic.

Condicions laborals:
Conveni de referència: Conveni de referència: Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del
sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT).
Jornada total: 1226,5 hores/any. TOTS els festius inclosos (l’horari serà segons necessitats del servei: de 7a 14h, de 14 a 21 h o de 14:30 a 21:30 h)

Procés de selecció:
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs ). Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: