Vés al contingut

Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi, però no limitant-se, a textos, components d’àudio i vídeo, en endavant continguts, són propietat de la Fundació Sanitària Mollet o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació Sanitària Mollet.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

– La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del Web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització de La Fundació Sanitària Mollet és una infracció penalitzada per la legislació vigent. Per altra banda està autoritzat l’ús personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (descarregar) a l’ordinador personal qualsevol material o document disponible al Web.

– La Fundació Sanitària Mollet refusa la responsabilitat derivada d’una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Web i limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

– La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d’estar considerada com una informació orientadora per l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.

– La Fundació Sanitària Mollet, té l’autorització escrita dels pares/tutors dels menors que apareixen en les fotografies del web, així com també les autoritzacions dels diferents usuaris que han cedit la seva imatge per a aquesta pàgina web. La utilització de qualsevol de les fotos d’aquest web, sense el consentiment de la Fundació Sanitària Mollet representa una infracció penalitzada per la legislació vigent.

– La Fundació Sanitària Mollet no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.

– La Fundació Sanitària Mollet refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per la Fundació Sanitària Mollet o no publicada amb el seu nom, especialment refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de tercers connectades mitjançant enllaços (links).

– La Fundació Sanitària Mollet no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

– En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Fundació Sanitària Mollet
Ronda dels Pinetons, 8
08100 Mollet del Vallès
CIF G-61289971
Recursos Humans: rrhh@hospitalmollet.cat

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: