Vés al contingut

Un Hospital Universitari NetZero

L'Hospital Universitari de Mollet ha aconseguit amb èxit el Zero Net en emissions directes

Un hospital verd reconegut internacionalment

green hospital

El nostre Hospital Universitari Mollet ha guanyat el Premi plata
als Ashikaga-Nikken Excellence Award for Green Hospitals
dels International Hospital Federation Awards 2021

Som part del problema: també hem de ser part de la solució

Els centres hospitalaris són alguns dels centres públics amb major impacte energètic en el medi ambient. Per això, la cultura verda ha de formar part de l’estratègia i impregnar l’estructura i els processos dels nostres centres. Treballem en la gestió dels residus, l’ús adequat dels recursos, la mobilitat, la gestió clínica i l’optimització dels processos per tal de reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat. Perquè, tal i com som part del problema, també hem de ser part de la solució.

Com ho fem: els pilars principals del NetZero

Icona de centre de salut mental adults

Reducció de l'impacte ambiental: l'estructura

Icona Visita Hospital

Reducció de l'impacte ambiental: els processos

Icona de CAS

Governança, cultura i educació

Green Projects: Arquitectura sostenible

Icon Patis

Patis de llum i arquitectura sostenible

40% menys de consum per il·luminació gràcies a l’arquitectura innovadora i la llum natural que es filtra pels patis de llum.

Imatge Patis de llum
Imatge de sostres radiants
Icon Sostres radiants

Sostres radiants i cobertes sostenibles

Aïllament tèrmic i control acústic gràcies a les cobertes de grava i vegetació i al sistema de climatització dels sostres radiants.

Icon recollida d'aigua pluvial

Recollida i aprofitament d’aigua pluvial

Es recull l’aigua de la pluja pel reg dels patis interiors. En 10 anys, s’ha reduït el consum d’aigua de 32.000m3 a 26.000 m3 anuals.

Imatge de Recollida i aprofitament d’aigua pluvial
Imatge de Energia geotèrmica
Icono Energia geotèrmica

Energia geotèrmica

148 pous de 146m de profunditat que redueixen el consum energètic de climatització un 30%. Un dels projectes més grans d’Europa.

Imatge icon 100% d’energia elèctrica renovable

100% d’energia elèctrica renovable

Des del 2017, el 100% de l’energia elèctrica de la Fundació Sanitària Mollet prové de fonts d’energia renovable certificada.

Imatge de 100% d’energia elèctrica renovable
Imatge de Reciclatge i gestió de residus
icon de Reciclatge i gestió de residus

Reciclatge i gestió de residus

En 10 anys, s’ha seguit apostant pel reciclatge i la gestió dels residus, passant de 9 a 25 tipus de residus que es segreguen i es gestionen.

Imatge de Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

1.368 plaques solars que proporcionen el 12,5% de l’energia global de l’hospital i emissions de CO2 equivalents a 240 arbres.

Imatge de Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Processos sostenibles

Icona de Llars amb suport

Reducció de l'estada a hospitalització

1 dia d'hospitalització genera 7 kg de residus. Si es redueixen les estades innecessàries, també es redueix l'impacte ambiental. Prioritzem l'hospitalització a domicili i implementem processos com el Fast Track per a les pròtesis de genoll i maluc que permet afavorir una més ràpida recuperació del pacient i reduir les estades hospitalàries.

Fast track
Nova consulta d'urologia d'alt rendiment
Icona de Unitat d’Atenció a la Ciutadania

Minimitzar els viatges i la movilitat

El 7% de les emissions indirectes es deuen al transport. Per aquest motiu, millorem els processos per reduir els desplaçaments a l'hospital. Les consultes online han augmentat un 24%, hem implantat una nova visita ambulatòria d'urologia d'alt rendiment i un nou canal del Servei de Rehabilitació per millorar el seguiment del tractament des de casa.

 Icona altes mèdiques i quirúrgiques

Millorar l'adequació diagnòstica

Alt impacte de les proves de diagnòstic en el consum d'energia i la generació de residus. Analitzem els processos per evitar proves diagnòstiques innecessàries en benefici dels pacients i del medi ambient

Diagnostic per imatge
Armaris de medicació
Icona Visita Hospital

Reducció dels residus de medicació

El nou sistema semiautomatitzat de dispensació de medicaments ens permet reduir un 29% la generació de residus de medicaments alhora que augmenta la seguretat del pacient i l'eficiència del procés.

Icona de Responsabilitat Social Corporativa

Nous sistemes més eficients

Treballem en projectes permanents com la recuperació i tractament de gasos anestèsics que danyen greument la capa d'ozó, millores en els circuits d'esterilització per estalviar aigua, l'ús de materials reciclables per a la roba del bloc quirúrgic i el tractament de les aigües de la planta de diàlisi.

Gasos anestèsics

Governança, cultura i educació

L'objectiu principal de la FSM era prioritzar el benestar de les persones i el medi ambient. Aquest fort enfocament en la responsabilitat social i ambiental ha guiat els nostres objectius i assoliments al llarg dels anys, donant lloc a la nostra certificació i reconeixement com a empresa saludable i sostenible.

De la governança a tots els professionals

Tot va començar amb el compromís de l'alta direcció i la governança institucional per definir la nostra estratègia per a la mitigació del canvi climàtic i el compliment de l'agenda 2030. Aquest compromís es va expressar clarament en polítiques, principis i objectius estratègics. La implicació de diferents grups d'interès, especialment els nostres professionals, és crucial per assolir el nostre objectiu. Hem fet obligatòria la formació ambiental per al nostre personal i hem realitzat una enquesta per mesurar la seva percepció, coneixements, idees i formació sobre el canvi climàtic.

Acords i participacions internacionals

Membres de

El resultat

L'Hospital Universitari Mollet ha aconseguit el NetZero en emissions directes

Hem reduit un 85% les nostres emissions directes en 11 anys i el 15% ha estat compensat a través de la participació voluntària en el Programa de Compensacions d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Quin és el nostre objectiu?

Aconseguir una petjada neutra de carboni el 2030

Els nostres espais, entorn i processos contribueixen en la millora de la salut. Destaca per la seva arquitectura l’Hospital Universitari Mollet, paradigma d’aquest abordatge integral i del nostre compromís amb l’acció climàtica.

Vols saber més sobre el projecte Green Hospital?

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: