Vés al contingut

Transparència

Som transparents: como a institució treballem per a què el recursos s'utilitzin de forma ètica i responsable, donant resposta a les necessitats de forma eficaç.

Som una entitat confiable: Comptem amb un equip excel·lent de 1.400 professionals, on l’ètica i l’honestedat vers les persones i la resta d’institucions son presents en tot allò que fem. Aquesta manera de fer ens ha permès obtenir el Segell d’Excel·lència EFQM 500+.

Les Xifres Clau

Infografia Transparència

Memòria FSM 2021

Si vols conèixer la nostra activitat al llarg del passat exercici, pots consultar la nostra Memòria 2021.

El nostre patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de l’FSM. El composen 13 persones amb trajectòries notables i un fort arrelament al territori, com a representants de les 5 institucions que l’integren: la Societat de Socors Mutus, l’Ajuntament de Mollet, l’Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la Universitat de Barcelona i la Cambra de Comerç.

Com a òrgan de govern, vetlla per la realització de les finalitats fundacionals de l’FSM, com son, entre d’altres:

  • Aprovar la política general de la Fundació i el programa d’actuació
  • El nomenament i cessament dels membres del Comitè Directiu
  • El nomenament del Director General L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació
  • L’autorització de vendre o gravar els immobles de la Fundació
  • La modificació d’estatuts

Els membres del Patronat són:

Andreu Llargués Claverol
President
SSMM Mutualitat de previsió social

Mireia Dionisio Calé
Vicepresident
Ajuntament de Mollet

Joan Gordi Cuní
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Miquel Izquierdo Ripollés
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Joan Daví Mayol
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Maia Alcoberro Matas
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Joan Codina Torrents
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Pepi Milà Plans
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Manuel Lecha Legua
Vocal
Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu

Francesca Pons Pons
Vocal
Universitat de Barcelona

Helena Ris Romeu
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

David Lorenzo Izquierdo
Vocal
Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu

Lluís San Molina
Vocal
Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu

Joan Morató Raventós
Vocal
Cambra de Comerç de Barcelona

Tots els membres del patronat són representants d’institucions escollits democràticament, amb una renovació cada quatre anys, i exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

Per a més informació sobre la forma d’elecció, funcionament i funcions dels òrgans de govern estan estipulats en els Estatuts de la Fundació.(descarregable Estatuts)

Icona informació corporativa

Informació Corporativa i Ètica i Bon Govern

Missió, visió i valors; Estructura; Govern; Pla Estratègic; Estatuts; Proposta Ètica; Codi Ètic; Codi de Bon Govern

Icona d'Activitats

Informació d’Activitats i Resultats

Memòria RSC; Docència; EINF; EFQM; Resultats

Icona d'Informació econòmica

Informació Econòmica

Comptes Anuals; Auditoria; Contractació;Aliances

Icona de Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa

Memòria RSC; Obra Social; Green Hospital; Política Ambiental; Política SIG; Política de Persones

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: