Vés al contingut

Transparència

Som transparents: como a institució treballem per a què el recursos s'utilitzin de forma ètica i responsable, donant resposta a les necessitats de forma eficaç.

Som una entitat confiable: Comptem amb un equip excel·lent de 1.400 professionals, on l’ètica i l’honestedat vers les persones i la resta d’institucions son presents en tot allò que fem. Aquesta manera de fer ens ha permès obtenir el Segell d’Excel·lència EFQM 500+.

Les Xifres Clau

Infografia Transparència

Memòria FSM 2022

Si vols conèixer la nostra activitat al llarg del passat exercici, pots consultar la nostra Memòria 2022.

El nostre Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de l’FSM. El composen 10 persones amb trajectòries notables i un fort arrelament al territori, com a representants de les 5 institucions que l’integren i de la Societat Civil: la Societat de Socors Mutus de Mollet (SSMM), l’Ajuntament de Mollet, l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, la Universitat de Barcelona, la Cambra de Comerç i la Societat Civil.

Més informació sobre el Patronat

Icona informació corporativa

Informació Corporativa i Ètica i Bon Govern

Missió, visió i valors; Organigrama; Govern; Pla Estratègic; Estatuts; Proposta Ètica; Codi Ètic; Codi de Bon Govern, Aliances

Icona d'Activitats

Informació d’Activitats i Resultats

Memòria RSC; Docència; EINF; EFQM; Resultats

Icona d'Informació econòmica

Informació Econòmica

Comptes Anuals; Auditoria; Contractació

Icona de Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa

Memòria RSC; Obra Social; Green Hospital; Política Ambiental; Política SIG; Política de Persones

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: