Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

TERAPÈUTA OCUPACIONAL A RESIDÈNCIA DE GENT GRAN

 Requisits: 

 • Títol de Diplomada / Grau en Teràpia Ocupacional.
 • Català Nivell C

Es valorarà:

 • Experiència acreditada com a Terapeuta Ocupacional en l’àmbit de la gent gran.
 • Residència a Mollet del Vallès o rodalia.

Competències:       

El professional que estem cercant haurà d’acomplir les següents competències:

 • Capacitat d'assumir responsabilitats i actuar d'acord amb els valors, la missió i visió de l'entitat, i integrant la ciutadania i la comunitat.
 • Compartir aprofitant el potencial.
 • Iniciativa i capacitat per prioritzar.
 • Orientació cuidadora vers el client.
 • Capacitat d’establir relacions de col·laboració i treball en equip.
 • Capacitat per a la presa de decisions i resolució de conflictes.
 • Proactivitat en la millora contínua de l’organització

Funcions:                

Sota la dependència de la Direcció Tècnica, assolirà les següents funcions:

 • Definir, planificar, executar i avaluar el programa d’intervenció de teràpia ocupacional vers la persona atesa.
 • Establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals (automanteniment, productivitat i temps lliure) per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals.
 • Col·laborar amb la resta de l’equip multidisciplinari per a la consecució dels objectius interdisciplinaris.
 • Valorar, assessorar, entrenar, adaptar i fer el seguiment de les ajudes tècniques i/o adaptacions (cadira de rodes, ajudes a les transferències, adaptacions d’utensilis, etc.) en coordinació amb l’equip interdisciplinari.
 • Adaptar l’entorn a les necessitats de les persones usuàries per facilitar el seu màxim nivell d’autonomia (supressió de barreres arquitectòniques, prevenció de caigudes i riscs, ergonomia).
 • Afavorir i facilitar un bon posicionament i control postural de cada persona atesa juntament amb el fisioterapeuta.
 • Realitzar intervencions terapèutiques pròpies de la disciplina en els espais corresponents del centre.
 • Aplicar els protocols i procediments del servei consensuats amb la Direcció Tècnica i el Director de l’Àrea de la Dependència.
 • Vetllar per la seguretat de les persones i perquè esc ompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Garantir la informació necessària a la persona atesa/família o persona de referència del programa d’intervenció.
 • Aplicar la política de qualitat.

Condicions laborals:
Conveni de referència: Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT).

Jornada parcial: 39 hores/setmanals.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: