Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

CAP CLÍNIC ONCOLOGIA

REQUISITS
Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat via MIR o homologada.
Es valorarà experiència laboral. Formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora.
Experiència docent i investigadora (tutoria d’estudiants, publicacions i comunicacions científiques)
Experiència en lideratge d’equips i/o projectes.
El/la professional que estem buscant haurà de desenvolupar les següents competències: compromís; integritat; atenció centrada en la persona; rigor i millora contínua; aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

FUNCIONS Sota la dependència de la Direcció Assistencial Mèdica i cap de Servei d’Oncologia, els seus àmbits de responsabilitat seran:
Realitzar el seguiment de l’activitat i indicadors de l’especialitat d’acord amb la demanda externa (Atenció Primària) i interna.
Coordinar les activitats dels professionals del procés orientat a obtenir els objectius i resultats esperats.
Liderar projectes de gestió clínica i desenvolupar plants de millora continua.
Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua de la qualitat.
Promoure la cultura de seguretat del pacient en els professionals que treballen en el procés assistencial.
Coordinar i desenvolupar activitats docents i de recerca.

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?

Som un centre públic del Departament de Drets Socials de gestió delegada:
Oferim Jornada completa i contracte indefinit. Condicions segons l’actual III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts,
Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centre de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.
Oportunitats de creixement i desenvolupament professional mitjançant formació continuada, docència i recerca així com integrant en les diferents Comissions i grups de treball del centre i/o de la institució per al desenvolupament de nous projectes.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs i acció formativa).
Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: