Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

FACULTATIU ONCOLOGIA

REQUISITS
Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat via MIR o homologada.
Es valorarà experiència laboral. Formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora.
Experiència docent i investigadora (tutoria d’estudiants, publicacions i comunicacions científiques)
El/la professional que estem buscant haurà de desenvolupar les següents competències: compromís; integritat; atenció centrada en la
persona; rigor i millora contínua; aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

FUNCIONS Sota la dependència del Cap Clínic i Cap de Servei d’Oncologia, desenvoluparà les següents funcions:

Atenció ambulatòria de pacients oncològics
Atenció a les interconsultes hospitalàries i extrahospitalàries de pacients oncològics
Brindar antenció continuada a l’Hospital de dia
Ser referent institucional de la patologia tumoral específica
Realitzat i assistir a les sessions clíniques i bibliogràfiques (formació continuada)
Col·laborar en grups de treball acordats
Vetllar pel desplegament del Pla estratègic i objectius institucionals
Treballar de col·laboració dins del Servei d’Oncologia Mèdica del Vallès Oriental
Integració en l’equip multidisciplinar de la patologia i en relació amb el Servei d’Oncologia Mèdica del Vallès Oriental,prestant serveis 1 dia a la setmana a la seu de l’Hospital General de Granollers.
Disposició a treball en xarxa en context amb l’Aliança C-17

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?
Som un centre públic del Departament de Drets Socials de gestió delegada:
Oferim Jornada completa i contracte indefinit. Jornada de 08:00-15:00h i una tarda a acordar fins les 19h. Condicions segons l’actual III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centre de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.
Oportunitats de creixement i desenvolupament professional mitjançant formació continuada

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs i acció formativa).
Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: