Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

FACULTATIU PLANTILLA III A LABORATORI (REF 854-TER)

Requisits:
Llicenciat/da o Gaduat/da en Medicina i Cirurgia/ Farmàcia/ Biologia/ Química.
Especialitat en Anàlisi Clínics/Bioquímica Clínica via MIR/FIR/BIR/QIR.

Es valorarà:
Coneixements en Microbiologia clínica.
Coneixements avançats en gestió de la qualitat.
Coneixements en el maneig de sistemes POCT.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat de treball per processos.

Competències: La persona que estem cercant haurà de tenir les següents competències:
Compromís
Integritat
Rigor i millora continua
Atenció centrada en la persona
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions:
Treballarà amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei
Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial
Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei
Col·laborarà i interactuarà amb els clínics del Hospital
Col·laborarà en la creació o modificació de instruccions, protocols i documents de treball.

S'ofereix:
Incorporació a un servei jove i dinàmic amb una visió multidisciplinari de les ciències del laboratori clínic.
Formació continuada.
Participació activa en les diferents Comissions de l'Hospital.

Condicions laborals:
Contracte indefinit
Jornada parcial: 904h/any
En horari de dilluns a divendres de 11-15h amb ampliacions de cobertures segon necessitats del servei.
Condicions segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària,
Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Procés de Selecció:
Es valorarà Currículum Vitae: experiència mínima i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs). Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: