Vés al contingut

Document de Voluntats Anticipades

Document de Voluntats Anticipades (DVA)

El Document de Voluntats Anticipades (DVA), o testament vital, és un document dirigit al metge/ssa responsable, en el qual una persona major d’edat i amb plenes capacitats d’actuació, manifesta de manera lliure, les instruccions a tenir en compte sobre la seva atenció sanitària quan es pugui trobar en una situació en què les circumstàncies físiques i/o psíquiques no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

El DVA promou el principi ètic i legal de l’autonomia del pacient a l’hora de prendre decisions relatives a la salut, fins i tot quan aquest ja no pot decidir per si mateix.

Hi ha la possibilitat d’elegir un representant, que és una persona de plena confiança designada pel sol·licitant del DVA, de la qual n’ha de conèixer els valors i la voluntat, i que té facultats per interpretar-la i aplicar-la. Farà d’interlocutor amb el metge/ssa o amb l’equip sanitari quan la persona sol·licitant no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

El DVA no caduca i es pot renovar, ampliar, modificar o revocar en qualsevol moment. Per fer-ho, cal seguir el mateix procediment que l’establert en la inscripció i s’haurà de tornar a validar.

Validació del DVA

D’acord amb la normativa vigent llei 2/2024, perquè el document sigui vàlid, és necessari que el garanteixi la identitat de la persona sol·licitant i que el contingut del DVA es correspongui amb la voluntat expressada. Per això és necessari que es validi davant:

  • Professional Sanitari (Metge/sa o Infermera/er)
  • Tres testimonis, majors d’edat i amb plenes capacitats i com a mínim, que dos d’ells no tinguin relació de parentiu fins al 2n grau ni estiguin vinculats patrimonialment amb el titular. El testimoni no pot ser a la vegada el representant, ni pot ser ningú que després intervingui en la decisió a prendre.
  • Notari

Com tramitar el DVA

Si desitgeu més informació o tramitar el vostre DVA podeu dirigiu-vos a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del nostre centre o amb un Professional Sanitari de confiança, on us informarem i ajudarem a realitzar els tràmits necessaris per formalitzar-lo.

Disposem del model elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya.

L'horari d’atenció de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania (UAC) es:

  • Presencialment: a la planta 0 de l’hospital, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dijous de 15:30h a 18:00h
  • Per telèfon: 93 563 61 50
  • Per correu electrònicatencio.ciutadania@fsm.cat

Documentació que cal aportar

  • El document signat per la persona sol·licitant, els tres testimonis i, si escau, per la persona que actua com a representant.
  • Entrega del DNI/NIE/Passaport físic tant de la persona sol·licitant, representant i testimonis.

Per tal de facilitar l'accés als metges que l'han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. D'aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l'Estat espanyol.

Per a més informació, consulta la pàgina dedicada al DVA al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: