Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Metge/Metgessa Adjunt/a al servei de Dermatologia

ÀREA

Assistencial · Servei de Dermatologia

 

REQUISITS

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Dermatologia via MIR

El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:

· Compromís

· Integritat

· Atenció Centrada en la Persona

· Rigor i millora continua

· Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

· Resiliència i Direcció i desenvolupament de persones.

 

FUNCIONS

Sota la dependència del Cap de servei de Dermatologia, desenvoluparà les següents funcions:

• Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de servei.

• Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei.

• Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial.

• Col·laborar i interactuar amb els altres professionals del servei i de la resta de l'hospital.

• Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics.

• Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador.

• Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències mèdiques pròpies del lloc de treball i encomanades pel Cap de servei.

 

CONDICIONS
LABORALS

Tipus de contracte: Indefinit.

Jornada. Parcial / Completa.

Condicions laborals: segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.

 

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?

• Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i molt comunicat.

• Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball.

• Oferim continuïtat i estabilitat laboral.

• Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l'especialitat i assistir a cursos i congressos.

• Podràs participar activament en les diferents Comissions de l'Hospital i desenvolupar nous projectes.

 

PROCÈS DE
SELECCIÓ

Es valorarà Curriculum vitae, experiència i formació.

Es realitzarà entrevista i/o prova si és necessari.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: