Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Metge/ssa Servei d’Urgències

ÀREA

Assistencial · Servei d’Urgències

 

REQUISITS

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Urgències, Medicina Familiar, Medicina Interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències.

El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:

· Compromís

· Integritat

· Atenció Centrada en la Persona

· Rigor i millora continua

· Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

 

FUNCIONS

Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions:

· Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei.

· Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del servei.

· Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial.

· Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels serveis i de la resta de l’Hospital.

· Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics.

· Col·laborar en la formació dels residents que rotin pel Servei d’Urgències.

· El professional formarà part del Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia, el qual disposa també d’una unitat de Semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24 hores.

 

CONDICIONS
LABORALS

Tipus de contracte: Indefinit.

Jornada: a temps complert 1688 hores any. Possibilitat de fer menys hores (contracte a temps parcial) a convenir segons disponibilitat.

Condicions laborals: segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

 

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?

· Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat.

· Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball.

· Oferim continuïtat i estabilitat laboral.

· Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos.

· Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes.

 

PROCÉS DE
SELECCIÓ

Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació.

Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: