Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

PSIQUIATRA DEL SERVEI DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS (REF. PSIQ-929)

AREA
Assistencial · Hospital de Dia i Centre de Salut Mental d’Adults

REQUISITS
Llicenciat en Llicenciat en Medicina amb l’especialitat en Psiquiatria via MIR o homologada.
Alta al COMB.

COMPETENCIES
El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:
• Compromís.
• Integritat.
• Atenció Centrada en la Persona.
• Rigor i millora continua.
• Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

FUNCIONS
Sota la dependència de la Direcció Assistencial Mèdica i de la Cap del Servei de Salut Mental i Addiccions haurà de desenvolupar:

• Tasques assistencials (individuals i grupals) pròpies de la seva especialitat al marc de l´Hospital de Dia
i CSMA.
• Activitat clínica de caràcter transversal.
• Activitat docent (pregrau i postgrau).
• Recerca.

CONDICIONS LABORALS
Tipus de contracte: Indefinit
Jornada: Completa. 1.688 hores/any.
Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.

PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES?
Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb una bona dotació tecnològica i molt comunicat.
Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball.
Oferim continuïtat i estabilitat laboral.
Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos
Podràs participar activament a les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs).
Es realitzarà entrevista i/o projecte si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: