Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

TÈCNIC SUPERIOR DE FARMÀCIA

Requisits:
Títol de Tècnic Superior de Laboratori de Diagnòstic Clínic o Títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.
Coneixement escrit i parlat de català.

Es valorarà:
Coneixements tècnics en la preparació de citostàtics, nutricions parenterals, fórmules magistrals i elastòmers.

Competències:
La persona que estem cercant haurà de tenir les següents competències:
Compromís
Integritat
Rigor i millora continua
Atenció centrada en la persona
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Funcions:
Sota la dependència funcional de la direcció del cap de farmàcia, assolirà les següents funcions:
Realització de les preparacions citostàtiques, nutricions parenterals, elastòmers, fórmules magistrals, tractaments no citostàtics que requereixen elaboració en cabina estèril, re-envasat.
Realització de les tasques pròpies de la unitat de treball pels quals estat habilitat per la titulació que té.
Realitzar tasques relacionades amb el contingut funcional del lloc de treball.

Condicions laborals:
Jornada de hores 720,10h (44,45%).
En horari de 10:30 a 14:30 h (dilluns) i de 10:30 a 13:30 (dijous) i de 07:50 a 15:15 h (dimecres), 10 dies de lliurança en horari de 7:50-15:15, el dilluns i divendres després del 3r cap de setmana dels mesos de febrer, abril, juny, setembre, novembre.
El patró horari estan subjectes a modificacions segons les necessitats del servei de Farmàcia.

Procés de Selecció:
Es valorarà Currículum Vitae: experiència mínima i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs). Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: