Vés al contingut

Sistema Intern d'Informació

El canal intern d’informació és una eina que permet alertar confidencialment sobre sospites de mala conducta a dins d’una organització. És una eina per reduir els riscos i crear confiança, ja que permet als responsables de les organitzacions detectar la mala conducta en una etapa primerenca i adoptar mesures correctores per evitar que es torni a produir.

S’implanta en aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió i la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció,.

És important llegir-se el Reglament de gestió del canal intern d’informació abans de presentar una comunicació i la informació relativa al Tractament de les dades personals del Sistema Intern d'Informació. Si tens dubtes, també pots consultar les preguntes i respostes més freqüents sobre el Canal Intern d'Informació

 

Principis generals

El Sistema intern d’informació d’aquesta entitat respectarà en tot moment els principis de confidencialitat, protecció de dades, accessibilitat, anonimat, independència i autonomia, presumpció d’innocència i bona fe.

 

Quines conductes es poden denunciar a través d’aquest canal?

Les conductes que poden ser objecte de denúncia són:

 1. Infraccions del Dret de la Unió en contractació pública, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals, protecció del medi ambient, salut pública, protecció de la privacitat etc.
 2. Infraccions penals
 3. Infraccions administratives molt greus i greus
 4. Vulneracions del dret laboral en matèria de seguretat i Salud en el treball, a la prevenció del assetjament així com la prevenció de Riscos laborals.

Altres tipus de fets no inclosos en el llistat anterior NO seran susceptibles de tramitar-se via el Canal Intern d’Informació i es derivaran als canals adequats per a la seva resolució. Per tant, aquest canal no és una bústia de suggeriments, queixes o reclamacions que poden tramitar-se a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

 

Qui pot presentar una denúncia?

El canal està creat per a les persones que puguin tenir coneixement d’una presumpta infracció en un context laboral o professional. Per tant, podran fer-lo servir:

 • Treballadors i ex-treballadors
 • Autònoms
 • Membres del patronat
 • Becaris
 • Treballadors/es en període de formació
 • Estudiants en pràctiques
 • Qualsevol persona que treballi per o sota la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors

En aquest cas els informants gaudiran d’una sèrie de mesures de protecció per tal d’assegurar el seu anonimat. Qualsevol persona podrà presentar una denúncia, però només tindran protecció a efectes de la Llei les persones mencionades anteriorment.

 

Com tramitar una denúncia?

Les denúncies es podran presentar a través del següents mitjans habilitats a l’efecte:

 • Per correu postal, dirigit a Ronda dels Pinetons, 8, 08100, Mollet del Valles a l’apartat de canal intern d’informació.
 • A través de correu electrònic per l'adreça sii@fsm.cat
 • Mitjançant el següent aplicatiu (Anònim) - EN CONSTRUCCIÓ

 

Canal extern d’informació

La llei estableix que tota persona física podrà informar de presumptes infraccions mitjançant canals externs d’informació, sigui de forma directa o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

A Catalunya l’ Oficina Antifrau de Catalunya és qui assumeix les funcions d’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant. https://www.antifrau.cat/ca/bustia-de-denuncies-anonimes.html

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: