Vés al contingut

El projecte de cohabitatge social de l’obra social El Roure

El projecte de cohabitatge social de l’obra social El Roure
Imatge de El projecte de cohabitatge social de l’obra social El Roure

El projecte de Cohabitatge ofereix habitatge compartit a llarg termini a persones amb situació d’exclusió social i que són ateses pel Servei de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet.

Des de l’Obra Social El Roure, volem donar resposta a la problemàtica d’accés a l’habitatge que tenen les persones que pateixen una problemàtica de salut mental greu i de llarga evolució.

El projecte de Cohabitatge ofereix habitatge compartit a llarg termini a persones amb situació d’exclusió social i que són ateses pel Servei de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet. Les persones destinatàries es troben en un procés d’inclusió social, on es treballa la rehabilitació psicosocial per tal de recuperar la plena autonomia personal i social. Les persones es troben en una situació de fragilitat a causa dels ingressos precaris que no els permet accedir al mercat privat d’habitatge.

Una vegada la persona entra al programa de cohabitatge, se li ofereix un contracte de lloguer on disposa d’habitació i dret d’ús dels espais comuns, i l’aportació econòmica del lloguer es determina en funció dels ingressos de la persona, mai l’aportació superarà el 30% dels ingressos mensuals.

La realització del projecte és possible gràcies a l’estreta col·laboració amb la Fundació Mambré, qui té una llarga trajectòria i expertesa en la recerca i adequació d’habitatges, per després oferir-los a lloguer a persones que es troben en una situació d’exclusió social.

Actualment es disposa de dos pisos de Cohabitatge, un per homes i un per dones, propietat de la Mútua de Socors Mutus de Mollet i de la parròquia de Mollet respectivament.

Dos pisos, cinc persones

Actualment la Fundació disposa de 2 pisos de cohabitatge, un per homes i un per dones situat a Mollet del Vallès, el primer cedit per la Mútua de Socors Mutus de Mollet i el segon per la Parròquia de Mollet.

Fent front a la doble exclusió social

El Projecte de Cohabitatge és una oportunitat per afavorir la inclusió de les persones que es troben en una situació clarament de doble exclusió social.

  1. Exclusió per accedir a un habitatge
  2. Exclusió derivada de la Malaltia Mental

Gràcies a aquest projecte, es dona accés a un habitatge digne i es garanteix la continuïtat de processos que fomenten l’autonomia i rehabilitació psicosocial.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: