Vés al contingut

Model d'atenció

El nostre model d'atenció

Oferim una atenció humanista, amb un enfoc integral i centrat en la persona (cos, ment i esperit); treballem dia a dia en la qualitat dels nostres serveis i la seguretat de les persones que atenem; i ho fem amb una mirada ètica, amb transparència i governança participativa.

La visió holística: MODEL T.I.C.

Garantim una atenció centrada en la persona. El nostre model és de Territorialitat (fort arrelament al territori dels Vallès central, al qual donem servei), Integralitat (abordem les persones com un tot, des de les diferents dimensions cos-ment-esperit) i Continuïtat (acompanyem les persones en les diferents etapes de la vida a través d’una xarxa de treball compartit i aliances).

Bon govern i ètica institucional

Treballem amb una mirada ètica, amb una proposta real que impregna dels valors institucionals tot allò que fem; amb total transparència i apostant per la governança participativa, escoltant els nostres públics estratègics a l’hora de prendre decisions.

L’ètica institucional
L’FSM es dota d’un Comitè d’Ètica Institucional, d’una proposta ètica i de diferents espais de reflexió ètica tant als hospitals com a les residències. Per a qualsevol consulta, suggeriment o denúncia es pot escriure al correu electrònic cea@fsm.cat.

La governança participativa
Fomentem la participació de diferents membres del Patronat en comitès i comissions de l’organització per tal que siguin partícips en la presa de decisions en àmbits clau de l’organització com l’ètica, la responsabilitat social o l’Obra Social El Roure

Atenció centrada en la persona

El nostre repte és oferir a la persona un model salutogènic que garanteixi una atenció centrada en la salut, singular i de respecte, en el lloc més adient i més pròxim al seu entorn habitual, responent a les seves necessitats biològiques, psicològiques, socials i espirituals, a les de la seva família i a les del seu entorn, amb la finalitat d’acompanyar i apoderar la persona potenciant la presa de decisions compartides. El model està integrat per 8 principis: participació activa, intimitat, dignitat, atenció integral, atenció integrada, atenció singular, continuïtat assistencial, promoció de l’autonomia i de la independència.

Compromesos amb la seguretat i la qualitat

Des de fa 10 anys, treballem amb la mirada dirigida a la qualitat assistencial, de gestió i d’RSC social i mediambiental a través d’estàndards de qualitat reconeguts arreu. Aquest compromís amb la qualitat assistencial i la seguretat del pacient ha estat reconegut amb el Segell d’Excel·lència EFQM 500+ o amb l’acreditació Joint Comission.

També estem adherits al Pacte Nacional de les Nacions Unides, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Primera Cimera Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

 

Logos qualitat
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: