Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

CAP DE SERVEI DE REHABILITACIÓ

Requisits:
Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
Especialitat en (o homologat) Medicina Física i Rehabilitació

Es valorarà:
Experiència laboral.
Formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora
Experiència docent i investigadora (tutoria d’estudiants, publicacions i comunicacions científiques)
Experiència en lideratge d’equips i/o projectes

Competències:
El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

Funcions:
Sota la dependència de la Direcció Assistencial Mèdica, desenvoluparà les següents funcions:

• Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció d’acord amb l’estratègia institucional.
• Realitzar el seguiment de l’activitat i indicadors de l’especialitat d’acord amb la demanda externa (Atenció Primària) i interna.
• Coordinar les activitats dels professionals del procés, orientat a obtenir els objectius i resultats esperats
• Liderar projectes de gestió clínica i desenvolupar plans de millora continua
• Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua de la qualitat i seguretat de pacient.
• Coordinar i desenvolupar activitats docents i de recerca
• Formació continuada amb un bon ambient de treball multidisciplinar facilitant disposar d’un equip cohesionat i col·laborador.
• Col·laborar i interactuar amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital.
• Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics.

Condicions laborals:
Contracte indefinit
Jornada Complerta: 1688 hores/any.
Horari: 5 matins i una tarda cada 15 dies.
Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Procés de selecció :
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs i acció formativa).
Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: