Vés al contingut

Gestionem les baixes per ingrés des del mateix hospital

Gestionem les baixes per ingrés des del mateix hospital
Equip d'IT

L'equip de Sistemes va implementar amb èxit la gestió de les baixes per ingrés des del mateix hospitals i des de novembre l'equip d'administració d'Urgències, Admissions i Secretaria mèdica ja ha gestionat 82 baixes.

El passat mes de novembre es va començar a implementar la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des del mateix hospital, amb l’objectiu de treure aquests tràmits de l’atenció primària, i des de novembre fins a finals de gener ja se n'han implementat 82. El projecte dins de l'Hospital de Mollet ha estat possible gràcies al desenvolupament fet des de l'Equip de Sistemes de l'FSM que ha desenvolupat i instal·lat l'eina informàtica que ho fa possible i l'equip d'Administració d'Urgències, Admissions i Secretaria mèdica que des d'aquell moment realitzen totes les peticions de les incapacitats temporals.

Amb aquest nou programa, les persones que ingressen a l’hospital, tant si entren per la via d’urgències com si entren per la via programada, poden tramitar la baixa laboral des del mateix hospital i la rebran automàticament a través de La Meva Salut, així s’estalvia el desplaçament dels familiars al centre d’atenció primària per gestionar-la.

La mesura beneficia la població en edat laboral i forma part del conjunt d’iniciatives del Departament de Salut i permetagilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus, i millorar l’experiència de la persona atesa i el seu entorn.

La baixa per incapacitat temporal la genera el mateix hospital quan es fa l’ingrés, si el pacient ho requereix, a partir de la informació que es recull en aquell moment. Si al cap de 7 dies -comptant des del primer dia que va faltar a la feina- el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, que té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els comunicats de confirmació següents s’han de tramitar des de l’atenció primària.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: