Vés al contingut

La nova consulta d’Urologia d’Alt Rendiment permet un diagnòstic precís en una única visita

La nova consulta d’Urologia d’Alt Rendiment permet un diagnòstic precís en una única visita
Nova consulta d'urologia d'alt rendiment

La consulta implementa un nou mètode de diagnòstic que realitza totes les proves diagnòstiques en una única visita, sistema que millora el temps d'espera, les decisions terapèutiques i la satisfacció de la persona atesa alhora que optimitza l'ús dels recursos.

La nova consulta d’Urologia d’Alt Rendiment està prescrita per a persones amb síndrome miccional greu i consisteix en modificar el mètode de diagnòstic clàssic. A diferència del sistema seqüencial anterior, que programava cada prova diagnòstica en funció del resultat de l’anterior, la nova consulta realitza una ecografia, una urofluxometria, una cistoscòpia i un estudi pressió-flux durant una única visita permetent disposar de tots els resultats, un diagnòstic i una proposta de tractament en la mateixa visita.

Aquesta nova consulta està enfocada a pacients que necessiten una atenció especial; no totes les persones que tenen síndrome miccional són candidats a fer una consulta d'alt rendiment. S'indica en pacients que no han respost a tractaments previs, que tenen símptomes contradictoris o persistència de simptomatologia malgrat els tractaments quirúrgics.

El síndrome miccional greu és una alteració en la micció que pot presentar-se amb diferents símptomes: dolor i dificultat per expulsar la orina, augment de la freqüència de la micció o incontinència, entre d’altres. Aquest síndrome, que té una alta afectació en la qualitat de vida de les persones, és la causa de 40% de les consultes d’urologia i la seva prevalença augmenta amb l’edat.

El seu diagnòstic no és senzill degut a la complexitat de l’acte de miccionar que pot ser alterat per múltiples casuístiques en diferents parts del procés com l’ompliment i el buidat i que es pot presentar en forma de diferents patologies com el síndrome de la bufeta hiperactiva, la incontinència d’urgència o d’esforç, l’estenosis uretral, la hiperplàsia benigna de pròstata, etc. En la major part dels casos acaba requerint la realització d’un elevat nombre de proves fet que allargava la decisió terapèutica i el tractament en el temps. El nou model de consulta, dissenyat per l’equip del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Mollet, pretenia donar resposta a aquesta situació i buscar una manera de reduir el temps de diagnòstic i iniciar un tractament més precís i precoç per tal de millorar la qualitat de vida de les persones ateses.

La consulta s’ha posat en marxa després d’un estudi pilot amb 30 persones ateses durant el 2022 i comparat amb el mateix nombre de persones de 2021 diagnosticades amb el mètode anterior.

L’estudi va concloure que cada persona atesa estalviava, de mitjana, 175 dies d’espera, 180 minuts de dedicació professional entre metge i auxiliar, alhora que per a un terç de les persones ateses s’arribava a un diagnòstic més precís en menor temps. Així mateix, en total, la prova pilot va permetre reduir en 120 els desplaçament a l’hospital (de 5 a 1 visites de mitjana) generant un alt benefici per a la comoditat de la persona atesa i una reducció de l’impacte mediambiental calculat en 146kg d’emissions de CO2.

En global, la nova Consulta d’Urologia ha redundat en un alt benefici per a la persona atesa que surt de la consulta amb un diagnòstic precís que li permet iniciar un tractament immediat, reduint el nombre de vegades que ha d’acudir a l’hospital, el temps de dedicació global dels professionals i l’impacte mediambiental del procés en el nostre entorn.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: