Vés al contingut

Urologia i Green Hospital en el marc del 23è Congrés Nacional d'Hospitals

Urologia i Green Hospital en el marc del 23è Congrés Nacional d'Hospitals
Dr. Alex Ciudin

El Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria ha albergat temes d'alt interès en el sector. Des de l'FSM hem pogut participar amb tres projectes d'alt interès: la nova consulta d'urologia d'alt rendiment, el projecte Green Hospital i les estratègies de Documentació Clínica 

Participem en el marc del 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria #23CNH amb diferents comunicacions i pòsters organitzat per Ande i SEDISA.

Destaquen el Dr. Jaume Duran, director General de l'FSM, que ha presentat el projecte Green Hospital, i el Dr. Alexandru Ciudin, uròleg de l'Hospital Universitari Mollet, que ha presentat una comunicació oral sobre la nova Consulta d'Urologia d'Alt Rendiment del Servei d'Urologia. 

Sobre Green Hospital

Sota el títol "Més de 10 anys d'estratègia per a una cultura verda" s'han mostrat les diferents línies de treball i acció que han permès en 10 anys reduir l'empremta de carboni de l'Hospital Universitari Mollet un 75% i que es divideixen en vàries estratègies: estructures sostenibles; millora de processos i sensibilització i cultura sostenible.

Green Hospital i Jaume Duran

Sobre la Consulta d'Urologia d'Alt Rendiment

La nova Consulta d'Urologia d'Alt Rendiment del Servei d'Urologia cerca la millora de l’eficàcia i el rendiment de les consultes d’urologia que consisteix en condensar durant una única visita totes les proves diagnòstiques requerides. El nou sistema ha redundat en un més ràpid i precís diagnòstic, l'inici del tractament de manera precoç i la reducció de la mobilitat de les persones ateses al centre i, per tant, un menor impacte en el medi ambient.

Un pòster sobre Documentació Clínica i estratègia d'anàlisi

Titulat "Estratègies desde Documentació Clínica per a la millora de la complexitat i qualitat de les dades" i presentat per la Dra. Natàlia Allué, Cap de Documentació Clínica, es presenta un projecte per avaluar la implementació d'estratègies de revisió d'episodis des del Servei de Documentació Clínia per incrementar la complexitat hospitalària, així com la qualitat de les dades. 

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: