Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Infermer/a · Hospital Sociosanitari Mollet

ÀREA I CENTRE

Assistencial · Hospital Sociosanitari Mollet

REQUISITS

Diplomatura o Grau en Infermeria. Coneixements de català escrit i parlat. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:

 • Compromís.
 • Integritat.
 • Atenció Centrada en la Persona.
 • Rigor i millora continua.
 • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

FUNCIONS

Sota la Dependència de la Infermera Gestor/a assolirà les funcions següents:

 • Acollir i desenvolupar un pla d'atenció centrat en la persona.
 • Exercir una pràctica infermera actualitzada i fonamentada en estàndards, protocols i procediments establerts. Implementar una atenció infermera que promocioni l'autonomia de la persona atesa en el procés de salut.
 • Integrar la família/persona de suport al procés d'atenció i al règim terapèutic prescrit.
 • Participa en la integració i la formació dels nous professionals i dels estudiants en formació.
 • Qualsevol altra relacionada amb el contingut del lloc i de la seva competència encomanada pel cap.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada: 1620h /dia ; 1562h/nit
 • Horari: possibilitat d'adaptació segons el/la cadidat/a
 • Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: