Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

TREBALL SOCIAL RESIDÈNCIA PEDRA SERRADA (REF. PS-95)

Requisits:
Títol de diplomat/grau en Treball Social

Es valorarà:
Experiència prèvia en l’àmbit de la dependència. Preferentment en l’àmbit de gent gran.
Formació complementària específica en l’àmbit de la dependència.
Català Nivell C.

Competències:
Compromís
Integritat.
Atenció centrada en la persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Funcions: Sota la dependència i de la Direcció Tècnica, realitzarà les següents funcions:
Professional referent de l’atenció a la persona gran i família en els diferents moments del procés d’atenció: acollida, estada i comiat.
Establir el primer contacte amb la persona gran, família o persona de referència per identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del centre.
Elaborar, executar i avaluar el programa d’intervenció en famílies.
Col·laborar amb l’educador/a social del centre per promoure la participació en les activitats culturals i
lúdiques que puguin desenvolupar-se en la comunitat. Així com per elaborar i fer el seguiment del programa de voluntariat del centre.
Informar la persona i tramitar, si escau, sobre aspectes de tutela, el document de voluntats anticipades (testament vital), així com també registrar i garantir les darreres voluntats de les persones
que ho hagin expressat.
Fer l’informe social del resident i actualitzar-lo cada vegada que sigui necessari.
Coordinació amb altres entitats en tot allò que representi els interessos dels residents: Ajuntaments,
Benestar Social, Sanitat, entitats privades, hospitals, etc.
Coordinar i col·laborar, amb els professionals d'altres institucions externes al centre, en la gestió de
casos i projectes socials en comú.
Coordinar conjuntament amb el servei d'infermeria, l'acompanyament de les persones usuàries a
consultes externes, especialistes o serveis externs.
Elaborar el pla interdisciplinari d'atenció individual conjuntament amb la resta de l'equip.
Aplicar els protocols i procediments del servei consensuats amb la Direcció Tècnica i la Directora de
l’Àrea de la Dependència.
Vetllar per la seguretat de les persones i perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
Garantir la informació necessària a la persona atesa/família o persona de referència del programa
d’intervenció. Aplicar la política de qualitat.

Condicions laborals:
Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14 i de 15 a 18, divendres de 9 a 14 i de 15 a 17, i
un dissabte al mes de 10 a 13 segons calendari.
Jornada sencera, 1784 h/any

Procés de selecció:
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs). Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: