Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Psicòleg/oga clínic/a pel CSMA

Requisits:                    

Llicenciat en Psicologia.

Especialitat en Psicologia Clínica.

PIR o Títol Homologat.

 

Es valorarà:                

Formació i experiència en atenció en l’àmbit comunitari.

Experiència en psicoteràpia grupal.

 

Competències:         

El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:

  • Compromís.
  • Integritat.
  • Atenció Centrada en la Persona.
  • Rigor i millora continua.
  • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

                                                                                             

Funcions:                    

Sota la dependència i la direcció del Cap de Servei de Salut Mental i Addiccions, realitzarà les següents tasques i funcions:

  • Realitzar les actuacions pròpies del Servei de Salut Mental i Addiccions, d’acord amb els protocols d’aplicació, amb dedicació prioritària al CSMA i amb tasques de coordinació amb l’Atenció Primària dins d’un model col·laboratiu (assistència individual i grupal a CSMA i a Primària, consultoria).
  • Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències pròpies del lloc de treball i encomanades pel seu Cap de Servei i per a les que està habilitat per la titulació requerida.
  • Participació en tasques docents (alumnes de Grau de Psicologia).

 

Condicions laborals:   

Contracte Indefinit.

Jornada Completa: 1688 hores/any.

Horari: 5 matins i una tarda.

Condicions segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

 

Procés de selecció :    

Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs i acció formativa).

Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

 

 

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: