Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

CAP CLÍNIC SALUT MENTAL I ADDICCIONS

Requisits:
Llicenciat en Medicina amb l’especialitat en Psiquiatria via MIR o homologada.
Alta al COMB

Es valorarà:

Experiència laboral en l’àmbit de la salut mental comunitària, especialment al programa col·laboratiu amb l’Atenció Primària i Comunitària.
Formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora
Experiència docent i investigadora (tutoria d’estudiants, publicacions i comunicacions científiques)
Experiència en lideratge d’equips i/o projectes

Competències:

El/la professional que estem cercant, haurà de tenir les següents competències:
Compromís
Integritat
Atenció Centrada en la Persona
Rigor i cerca de la millora continua
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Funcions:
Sota la dependència de la Direcció Assistencial Mèdica i Cap de Servei de Salut Mental i Addiccions, els seus àmbits de responsabilitat seran:

• Participació en tasques clíniques amb orientació
comunitària.
• Promoure l’organització eficient del Servei amb
l’equip de gestió i assistencial.
• Realitzar el seguiment de l’activitat i dels indicadors
de l’especialitat.
• Liderar projectes de gestió clínica i desenvolupar
plans de millora continua
• Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua
de la qualitat i promoure la cultura de seguretat del
pacient en els professionals que treballen en el
procés assistencial
• Impulsar activitats docents i de recerca.

Condicions laborals:
Contracte indefinit.
Jornada completa: 1688 h/any
Condicions segons l’actual III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centre de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Procés de selecció :
Es valorarà Currículum Vitae: experiència i formació (fer constar nombre d’hores per cada curs i acció formativa).
Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: