Vés al contingut

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

El Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) pertany a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet, entitat proveïdora del Servei Català de la Salut. Ofereix assistència pública especialitzada i multidisciplinària a les persones que pateixen algun trastorn de la salut mental. 

L’equip assistencial està integrat per especialistes en psiquiatria i psicologia clínica, infermeres psiquiàtriques, treballadores socials, terapeutes ocupacionals i personal administratiu. Actualment atén a la població major de 18 anys de l’àrea del Baix Vallès, 11 municipis del Vallès Oriental i Occidental. 

Els diferents serveis de la Xarxa de Salut Mental treballen de forma coordinada  entre ells, amb l’Atenció Primària i amb entitats i associacions dels municipis de referència amb l’objectiu d’assegurar la millor atenció segons les necessitats de cada persona atesa. Concretament el CSMA està estretament vinculat a la Unitat d’Hospitalització Parcial de Psiquiatria, la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital General de Granollers on es realitzen els ingressos de curta estada i amb l’Hospital Benito Menni per a ingressos de mitja i llarga estada.

A partir de la consulta del metge de capçalera es valora la necessitat d’assignar a la persona un/a psiquiatre/a i/o un/a psicòleg/a clínic/a responsable que formula el diagnòstic i dissenya conjuntament amb l’equip un pla terapèutic interdisciplinari adaptat a la seva situació clínica, funcional i social.

Horari: De dilluns a dijous, de 8 a 19 h, i divendres de 8h a 15h.

Serveis: 

El CSMA realitza diferents programes terapèutics entre els quals es troben:

 • Atenció individual a la persona:
  • Psiquiàtrica
  • Psicològica
  • Infermera
  • Social
 • Tractament grupal
 • Programa d’Atenció Especialitzada al Trastorn Psicòtic Incipient (PAETPI): una intervenció intensiva en joves entre 18 i 35 anys que permet millorar  significativament la seva evolució. El programa es realitza majoritàriament a domicili o en entorns naturals, amb flexibilitat i contacte directe amb els seus terapeutes. 
 • Pla de Serveis Individualitzat (PSI)
 • Interconsulta Hospitalària amb els professionals de l’Hospital Universitari de Mollet
 • Model de col·laboració amb Atenció Primària  on es realitza consultoria i coordinació amb els equips d’atenció primària)
 • Programa d’Atenció als Trastorns Mentals Greus (TMS)
 • Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) per a les persones amb un diagnòstic de Trastorn Mental Sever
 • Programa Individualitzat de Rehabilitació i Reinserció (PIRR) en coordinació amb el Servei de Rehabilitació Comunitària.

CSMA

 

Dr.
Raúl Otín
Director del Servei de Salut Mental i Addiccions
Mar Bodas
Infermera gestora del Servei de Salut Mental i Addiccions
Dra.
Sònia Rivero
Cap Clínic del Servei de Salut Mental i Addiccions
Francisco Javier Regordosa
Responsable Administratiu del Servei de Salut Mental i Addiccions
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: