Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Director/a Servei de Salut Mental

Requisits:

Titulat Superior, amb títol d’EspeciaIista ( Psiquiatre).

Es valorarà:  

Experiència en lideratge d’equips i/o projectes amb visió comunitària.

Formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora.

Experiència docent i investigadora (tutoria d'estudiants, publicacions comunicacions científiques).

 

Competències:

El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:

 • Compromís.
 • Integritat.
 • Atenció Centrada en la Persona.
 • Rigor i millora continua.
 • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

 

Funcions:

Sota la dependència i la Direcció Assistencial, els seus àmbits de responsabilitat seran:

 • Coordinar les activitats dels professionals del procés, orientat a obtenir els objectius i resultats esperats.
 • Liderar projectes de gestió clínica.
 • Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua de la qualitat.
 • Promoure la cultura de seguretat del pacient en els professionals que treballen en el procés assistencial.
 • Coordinar i desenvolupar activitats docents i de recerca.
 • Promoure el lligam i la relació amb AP (Programa de Suport a la Primària) i CSMIJ
 • Promoure la relació entre la resta de dispositius de la FSM
 • Totes aquelles tasques directives delegades per la Direcció General i per la Direcció Assistenciaï de la Institució.

 

Condicions laborals: 

Conveni SISCAT i els complements vinculats a les seves responsabilitats. Jornada complerta: 1688 hores any.

 

Procés de selecció:

Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: