Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

METGE CAS MOLLET (REF. 903-FAC)

Requisits:
Llicenciat/da en Medicina (en cas de ser una titulació expedida per una universitat no espanyola, ha d'estar homologada)
Alta en el COMB.

Es valorarà:
Formació i experiència en atenció en l'àmbit de les drogodependències.
Especialitat en Psiquiatria.

Competències:
El/la professional que estem buscant, haurà de complir les següents competències:
Compromís
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora contínua.

Funcions:
Sota la dependència i direcció del Cap de Servei de Salut Mental i Addiccions, farà les següents tasques i funcions:
• Valoració diagnòstica
• Prescripció de medicació i seguiment de la mateixa sobre la base de l'aplicació de protocols específics (manteniment de metadona, desintoxicació ambulatòria de l'alcohol...)
• Seguiment clínic individual i familiar
• Atenció en crisi/urgència
• Sol·licitud de proves diagnòstiques (programa de detecció VHC)
• Elaboració d'informes de treball interdisciplinari
• Coordinació amb l'Atenció Primària i amb centres de la xarxa de Salut Mental i Addiccions en els àmbits comunitari i hospitalari
• Tasques de suport en altres dispositius del Servei.

Condicions laborals:
Contracte indefinit
Jornada completa: 1688 h/any
Horari: 5 matins i una tarda.
Condicions segons III Conveni de treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Procés de selecció:
Es valorarà Curriculum vitae: experiència i formació (fer constar nombre d'hores per cada curs i acció formativa)
Es realitzarà entrevista i/o prova si escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: