Vés al contingut

Seguim tenint cura dels Pinetons

Seguim tenint cura dels Pinetons
Apadrinem Pinetons

Una activitat amb finalitat rehabilitadora i terapèutica per a les persones usuàries del SRC guiada per una Educadora Social o una Terapeuta Ocupacional.

Les persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Servei de Salut Mental i Addiccions Mollet seguim tenint cura de l'entorn dels Pinetons a través del programa Apadrina els Pinetons de l'Ajuntament de Mollet. Aquesta setmana ens hem dedicat a la plantada d'arbres i recollida de brossa per mantenir l'espai net i lliure de residus que puguin malmetre l'entorn natural.

Apadrinament del Parc de Pinetons

L’apadrinament forma part del Programa Apadrina un Parc de Mollet que porta a terme l’Ajuntament de Mollet i consisteix en una activitat amb finalitat rehabilitadora i terapèutica per a les persones usuàries del SRC guiada per una Educadora Social o una Terapeuta Ocupacional.

L’apadrinament té un doble propòsit. La primera és la part rehabilitadora i ocupacional gràcies a les tasques que es desenvolupen per tenir cura de l’espai natural, a banda de responsabilitzar-se, implicar-se i fer-se seu el projecte. La segona és la pertinença a un grup i saber que estàs contribuint en una tasca de gran valor mediambiental i social.

Actualment el grup està format per 8 persones usuàries amb el suport d’una educadora social o terapeuta ocupacional que durant dues hores cada setmana ajuden a la cura i conservació de la zona, mitjançant el reg i tasques de jardineria. L’Ajuntament de Mollet proporciona per a tal fi el material necessari com mànegues i estris de jardineria. 

Les activitats en contacte amb la natura aporten a les persones de qui tenim cura un plus de benestar, relaxació i la oportunitat de gaudir de la natura i integrar-se en la comunitat.

Espai de participació comunitària de l’SRC

Aquesta activitat surt de l’espai de Participació Comunitària del SRC que des de fa anys busca realitzar tasques rehabilitadores per les persones ateses vinculades a la cura del medi ambient i, especialment en un entorn natural proper a l’hospital com és el Parc dels Pinetons. El passat mes de maig del 2021 es va realitzar també una batuda de recollida de deixalles i una jornada de conscienciació de la importància del medi ambient.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: