Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

TÈCNIC DE INSTAL·LACIONS (REF. 892-TI)

Requisits:
•Grau en Enginyeria Mecànica (ó Enginyeria de
l’Energia)
•Coneixement d'ús de programes de dibuix tècnic
(ex.: Autocad)
•Experiència mínima de 3 anys en la construcció i/o
manteniment d'hospitals i/o centres sanitaris,
especialment en les instal·lacions.
•Coneixements en electricitat, disseny d'esquemes
elèctrics, etc.
•Coneixements en climatització. Fred i calor.
•Curs bàsic de PRL (50 hores)
•Carnet de conduir i vehicle propi.
•Nivell C de català
•Anglès nivell mig alt

Competències:
•El professional que estem cercant haurà d’assolir
les següents competències:
•Compromís
•Integritat
•Atenció Centrada en la Persona
•Rigor i millora continua
•Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Funcions:
•Sota la dependència de la Direcció de
Infraestructures haurà d’assolir les següents
funcions:
•Supervisar i controlar les diferents obres
realitzades als centres gestionats per la FSM, en
l'àmbit de la qualitat en l'execució, la prevenció de
riscos laborals aplicats a la obra i la cura pel Medi
ambient i ostenibilitat.
•Col·laboració en la redacció dels projectes d'obres i
direcció d'execució de les obres menors
realitzades dintre de l'àmbit de la FSM.
•Col·laboració amb la Direcció d'infraestructures en
la supervisió del manteniment realitzat als centres
gestionats per la FSM per empreses externes.
•Col·laboració amb la Direcció d'infraestructures per
la interlocució amb els responsables tècnics dels
diferents organismes públics o privats amb els que
interrelaciona la FSM.
•Vetllar en tot moment per a l'assoliment dels
principis i valors de la institució.
•Ajudar a la gestió global del servei, d’acord amb les
estratègies i els objectius definits en el pla
estratègic.
•Complir els objectius generals i específics del
servei.
•Identificar i proposar les millores i impulsar la seva
implementació.
•Mostrar fidelitat i compromís amb el pla
estratègic de la institució.
•Facilitar i impulsar l’assoliment dels resultats del
servei.
•Vetllar en tot moment per a l’assoliment dels
principis i valors de la institució.
•Control i seguiment tècnic de l'execució de les
obres i manteniment que es realitzen als diversos
centres gestionats per la FSM.
•Optimització de costos destinats a l'execució de
les obres, segons partides i proveïdor.
•Assegurar la qualitat en l'execució de les obres i
manteniment dels diferents centres de FSM tenint
especial cura en la prevenció d'infeccions
nosocomials.
•En cas de projectes realitzats per altres
projectistes, vetllar pel compliment dels
requeriments i necessitats de la FSM.
•Vetllar pel compliment de les bones pràctiques, ja
sigui pel manteniment extern, resident o l'eventual.
•Vetllar pel compliment de la legislació i el Control
documental de les legalitzacions necessàries per
cada centre i revisions i actualitzacions legals
d'aquestes.
•Manteniment el Sistema Integrat de Gestió de
Seguretat i Salut, Entitat Saludable, Medi Ambient i
Gestió Energètica, i participació al procés
d’auditoria.

Condicions Laborals:
•Contracte indefinit
•Jornada completa de 1620 hores/anuals
•Horari: matins i tardes de dilluns a dijous i
divendres matí.
•Condicions segons III Conveni Col·lectiu de de
treball dels Hospital d’aguts, Centres d’Atenció
Primària, Centres Sociosanitari i Centres de Salut
Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Procés de Selecció:
•Es valorarà Currículum Vitae, experiència i
formació.
•Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: