Vés al contingut

Què és la malaltia del Parkinson?

Què és la malaltia del Parkinson?
parkinson foto

La malaltia de Parkinson (MP) és un desordre neurodegeneratiu, que afecta el sistema nerviós de manera crònica i progressiva. És la segona malaltia més prevalent després de l'Alzheimer, i cada any es diagnostiquen uns 10.000 nous casos a Espanya.

La malaltia de Parkinson (MP) és un desordre neurodegeneratiu, que afecta el sistema nerviós de manera crònica i progressiva. És la segona malaltia més prevalent després de l'Alzheimer, i cada any es diagnostiquen uns 10.000 nous casos a Espanya.
Calculant, hi ha unes 120.000-150.000 persones que pateixen Parkinson a Espanya, on el 70% de les persones tenen més de 65 anys, però el 15% són menors de 50 anys. Es poden consultar més dades a la pàgina web oficial de la Societat espanyola de neurologia (www.sen.es)

La MP es caracteritza per la pèrdua o degeneració de neurones a la part mitjana del cervell, que provoquen la falta de dopamina a l'organisme, una substància que transmet la informació necessària per a que es realitzin els moviments amb normalitat.
Aquesta pèrdua de dopamina, fa que el moviment es vegi alterat, donant lloc a símptomes motors típics com la tremolor en repòs, la lentitud de moviment (bradicinèsia) o la rigidesa.

La MP es presenta través de símptomes motors i altres no motors, no totes les persones han de tenir els mateixos símptomes, ni l'evolució seguirà el mateix camí. Els símptomes motors més comuns dintre de la malaltia, són:

- Tremolor en repòs (els símptomes poden presentar-se en un costat només al principi)
- Bradicinèsia (moviment lent o pèrdua del moviment muscular voluntari)
- Rigidesa (sèrie de petites sacsejades quan s'estira passiva)
- Inestabilitat postural
- Discurs suau/murmuri
- Caigudes/dificultat amb l'equilibri

Els malalts amb Parkinson també poden presentar altres símptomes no relacionats amb el moviment.

La depressió pot ser la primera manifestació del Parkinson i, juntament amb l'estrenyiment, alteració de l'olfacte o trastorn de conducta del son REM, entre altres símptomes no motors, poden ser marcadors de la malaltia.

Podem trobar més informació a la web: www.catparkinson.org, l'Associació Catalana del Parkinson.

A dia d'avui no es coneix la causa principal de la MP, però es considera que hi ha una combinació de factors genètics, mediambientals o derivats del mateix organisme.

L'edat és un clar factor de risc, com ja s'ha comentat, el 70% de les persones diagnosticades de Parkinson a Espanya tenen més de 65 anys, i s’estima que entre el 15% i el 25% de les persones que desenvolupen la MP, compten amb algun parent que la té.

Els pacients tarden una mitjana d'entre 1 i 3 anys a obtenir un diagnòstic i es creu que fins a un 25% dels pacients diagnosticats tenen en realitat una altra malaltia.

Pel tractament de la MP, es poden trobar tractaments farmacològics i no farmacològics.

Atès que la majoria dels símptomes del Parkinson són causats per la falta de dopamina al cervell, molts dels medicaments contra el Parkinson estan destinats a reposar la dopamina per algunes hores o a imitar l'acció de la dopamina. Aquests tipus de medicaments es coneixen com a medicaments dopaminèrgics.
Sempre consultar amb un especialista.

Els tractaments no farmacològics, són teràpia rehabilitadora que estaran adaptats a la situació de cada persona. L’objectiu és aconseguir una major autonomia i independència davant les activitats de la vida diària.

En trobem la fisioteràpia, la Teràpia ocupacional, la Logopèdia i la Psicologia, com les disciplines necessàries per afrontar aquesta patologia.

"El Dia Mundial de la Malaltia del Parkinson és una iniciativa global que se celebra anualment l'11 d'abril per conscienciar sobre la malaltia de Parkinson i promoure una major comprensió d'aquesta afecció neurodegenerativa".

WEBS INTERESSANTS:

https://canalsalut.gencat.cat
www.sen.es (societat espanyola de neurologia)
www.Esparkinson.es (federació espanyola del Parkinson)
www.Catparkinson.org (associació catalana del Parkinson)

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: