Vés al contingut
Promoció de la salut i prevenció

Consells davant les activitats de la vida diària per a persones amb Parkinson

La Malaltia de Parkinson afecta directament a les habilitats funcionals i genera dificultats per a realitzar les activitats de la vida diària. A continuació es poden llegir algunes recomanacions per a facilitar el dia a dia:

La Malaltia de Parkinson és una malaltia neurològica crònica i degenerativa, que es manté durant tota la vida i va avançant amb el pas del temps. El trets més comuns, són la bradicinèsia, o lentitud en el moviment, la rigidesa, els problemes d'equilibri i els tremolors en repòs.

Totes les alteracions pròpies de la malaltia repercuteixen directament en les habilitats funcionals i en les capacitats d'execució de la persona, produint:

 • Dificultat per realitzar activitats amb les dues mans
 • Dificultat per realitzar moviments repetitius
 • Dificultat per realitzar la pinça i l´escriptura
 • Dificultat davant les prensions de la mà
 • Dificultat en la realització d'activitats de coordinació motora gruixuda i fina

Per a aquest motiu, les persones que viuen amb una malaltia de Parkinson poden tenir més dificultats per realitzar les activitats quotidianes o poden haver de realitzar-les amb més lentitud. 

 • Programar les activitats i ser conscient que haurà d'invertir més temps en cada activitat
 • Escullir les fases "on" per realitzar les activitats complexes que necessitin més esforç i més temps
 • Adaptar els objectes de la vida quotidiana per facilitar la realització de tasques
 • Simplificar les accions i no fer dues coses alhora (per exemple, no anar per l'habitació mentre s'està cordant la camisa)

Consells per a la vida diària

Les activitats de la vida diària es poden dividir en activitats d'autocura (higiene personal, vestir-se, alimentar-se, etc.), productivitat (professió, maneig de la llar, cura de la roba, preparar el menjar, fer la compra, etc.) i d'oci (hobbies i esports).

A continuació es mostren algunes recomanacions classificades en funció del tipus d' activitat:

Autocura

Autocura - Parkinson

 • Col·locació d'un tamboret davant el lavabo
 • Emprar una màquina elèctrica d'afaitat així com un raspall elèctric
 • Col·locar una catifa antilliscant en entorns amb risc
 • Utilitzar vasos amb nanses, plats i vasos irrompibles
 • Dormir en un somier i matalàs dur i utilitzar un sofà alt i dur
 • Usar roba ample i substituir els botons per velcros
 • Calçar-se amb ajuda d'un calçador
 • Utilitzar mànecs engrossits a les pintes, una esponja amb mànec llarg, o utilitzar pastillers de fàcil dosificació

Productivitat

Parkinson - productivitat

 • Realitzar les activitats assegut i demanar ajuda en cas que sigui necessari
 • Reorganitzar la cuina perquè els estris més utilitzats estiguin en llocs de fàcil accés
 • Utilitzar un carro per transportar la compra, utilitzar l´aspiradora en lloc d' escombrar, etc.

Lleure

És important no deixar de realitzar les activitats de lleure per les dificultats que comporta executar-les i realitzar les adaptacions necessàries per poder gaudir del seu hobby, per exemple fer servir un faristol per llegir, una lupa per enfilar una agulla, un raspall per subjectar les cartes...

Per evitar les possibles alteracions de l'escriptura (deformació de la base de la lletra, pèrdua d'alçada de la lletra, lletra il·legible, escriptura tremolosa, etc.), es pot utilitzar un ordinador o màquina d'escriure, un engruixidor de bolígraf o escriure en majúscules.

Per altra banda, existeixen diferents exercicis que ajuden a mantenir l'habilitat necessària per poder seguir escrivint (redaccions, còpies, fer la llista de la compra, etc.).

Malaltia de Parkinson
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: