Vés al contingut

El Patronat

Sobre el patronat

Integrat per 10 patrons de 5 institucions i de la societat civil

El Patronat és el màxim òrgan de govern de l’FSM. El composen 10 persones amb trajectòries notables i un fort arrelament al territori, com a representants de les 5 institucions que l’integren i de la Societat Civil: la Societat de Socors Mutus de Mollet (SSMM), l’Ajuntament de Mollet, l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, la Universitat de Barcelona, la Cambra de Comerç i la Societat Civil.

Com a òrgan de govern, vetlla per la realització de les finalitats fundacionals de l’FSM, com son, entre d’altres:

  • Aprovar la política general de la Fundació i el programa d’actuació
  • El nomenament i cessament dels membres del Comitè Directiu
  • El nomenament del Director General L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació
  • L’autorització de vendre o gravar els immobles de la Fundació
  • La modificació d’estatuts

Funcionament del patronat

Tots els membres del patronat són representants d’institucions escollits democràticament, amb una renovació cada quatre anys, i exerceixen el seu càrrec gratuïtament. Per a més informació sobre la forma d’elecció, funcionament i funcions dels òrgans de govern es poden consultar els Estatuts de la Fundació.

Els membres del Patronat són:

Maia Alcoberro Matas
Presidenta
SSMM Mutualitat de previsió social

Mireia Dionisio Calé
Vicepresidenta
Ajuntament de Mollet

Miquel Izquierdo Ripollès
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Pepi Milà Plans
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Joan Codina Torrents
Vocal
SSMM Mutualitat de previsió social

Joan Daví Mayol
Vocal
Societat Civil

Helena Ris Romeu
Vocal
Societat Civil

David Lorenzo Izquierdo
Vocal
Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu

Ricardo P. Casaroli Maroni
Vocal
Universitat de Barcelona

Joan Moretó Raventós
Vocal
Cambra de Comerç de Barcelona

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: