Vés al contingut

Farmàcia

Farmàcia

El servei de farmàcia és un servei transversal de suport a tots els diferents processos assistencials de l’Hospital Universitari Mollet i l’Hospital Sociosanitari Mollet  que intenta vetllar per la seguretat i  l'adequació en l'ús del medicament. Disposa d’un equip de set tècnics i quatre farmacèutics referents en oncologia i hematologia, farmàcia ambulatòria i grup PROA, sociosanitari i nutrició i primària i qualitat. 

Nous armaris automàtics medicalitzats

En els últims dos anys i centralitzat des del servei de Farmàcia s’han instal·lat a totes les plantes d’hospitalització, a la unitat de crítics, a l’àrea quirúrgica i a l’Hospital Sociosanitari i properament s’instal·laran també a urgències. Aquests armaris automàtics afavoreixen una dispensació més ràpida, eficient i segura per part del servei de farmàcia i dels equips d’infermeria de cada una de les unitats. 

Farmacia hospitalaria

 • Participació en les guies consensuades entre nivells que apliquin a la  prescripció.
 • Validació sanitària de les receptes que ho requereixin.
 • Valoració de la inclusió d’un nou fàrmac a la guia farmacoterapèutica de l’Hospital
 • Informació trimestral dels indicadors de qualitat en la prescripció (IQF).

Farmàcia ambulatòria

 • Dispensació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA)
 • Dispensació a pacients ambulatoris de medicació estrangera importada  en cas de desproveïment. 
 • Validació de receptes en paper de CatSalut.

Normativa de farmàcia ambulatòria: 

En cas de requerir dispensació ambulatòria del medicament, us podeu dirigir a la Planta -2 de l’Hospital de Mollet. És important recordar que:

 • És imprescindible acudir a les visites de control mèdic. No es dispensarà el tractament MHDA si no s’acut als controls.
 • El metge fa les prescripcions electròniques en el sistema informàtic.
 • Cal portar la targeta sanitària CIP per identificar el pacient i poder efectuar les dispensacions.
 • La dispensació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) s’efectuarà per cobrir períodes d’exclusivament 1 MES / 1CICLE.
 • Les receptes electròniques (pla de medicació) que requereixin validació sanitària es validen
 •  electrònicament en període de 24-48h i no cal venir presencialment al Servei de Farmàcia per a la seva validació.

Horari: de dilluns a divendres de 10-14h excepte dies festius.

Dra.
Patricia Domínguez
Cap del Servei de Farmàcia
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: