Vés al contingut

Geriatria

Geriatria

El servei de Geriatria de l’FSM és un servei transversal a tota la institució que  ofereix la mirada geriàtrica i d’atenció a la cronicitat i la fragilitat avançada.

L’alta prevalença de malalties en les persones grans, els diferents patrons de presentació, la seva tendència a la incapacitat, la seva més dificultosa resposta al tractament i els seus requeriments de suport social requereixen una preparació mèdica i infermera especial. 

El nostre servei de Geriatria de l’FSM ofereix una atenció integral i integrada que engloba des de l’atenció geriàtrica d’aguts fins a l’atenció intermèdia i residencial, passant per subaguts, convalescència, cures pal·liatives o rehabilitació. Aquesta atenció multidisciplinària ens permet oferir un pla de formació amb una visió de 360 graus de l’especialitat.

L’equip està format per 10 especialistes però compta amb el suport d’un equip multidisciplinari que inclou infermeria geriàtrica, treball social, teràpia ocupacional, fisioterapeutes, TCAIs i altres professionals vinculats a l’atenció. 

Des de l’any passat comptem també amb un resident MIR de Geriatria anual i una plaça d’infermeria geriatria (EIR) anual (Veure Docència).

L’accés als recursos d’hospitalització és per mitjà de sol·licitud a la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS). 

Serveis :

Hospital Universitari Mollet

  • Unitat de Geriatria d’aguts (UGA)
  • Hospital de Dia de Geriatria
  • Suport a l’hospitalització als serveis quirúrgics 
  • Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) de Geriatria
  • Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) de Pal·liatius

Hospital Sociosanitari Mollet

  • Unitat de Subaguts
  • Unitat de Medicina Pal·liativa
  • Unitat de Convalescència
  • Consulta externa: Equip d’avaluació integral ambulatòria (EAIA) de geriatria, psicogeriatria i Hospital de Dia Geriatria i Psicogeriatria
Dr.
Joan Solà
Cap de Servei Geriatria
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: