Vés al contingut

L’app Connecta FSM creix en noves funcionalitats

L’app Connecta FSM creix en noves funcionalitats
App Connecta FSM Fundació Sanitària Mollet

Dins de l’app s’ha creat l’espai Seguiment de Pacients que permet fer el seguiment d’un familiar a Urgències i a Hospitalització.

L’App Connecta FSM és la plataforma digital de la Fundació dirigida a les persones ateses a l’Hospital Universitari Mollet, el Sociosanitari Mollet i el Centre de Salut Mental i Addiccions de Mollet. Es tracta d’una aplicació mòbil on l’usuari, fins ara, podia accedir de forma privada a tota la informació assistencial necessària: consultar les seves cites, descarregar informes, contactar amb la institució, entre d’altres.

Des de desembre, gràcies a la incorporació de les noves funcionalitats els acompanyants poden realitzar el seguiment d’un familiar que sigui a Urgències o a Hospitalització, mitjançant un codi d’accés que el la persona atesa haurà d’autoritzar. En el cas del Seguiment de Pacients a Urgències, aquest codi serà atorgat a la persona atesa si ho autoritza i el podrà compartir amb l’acompanyant. Aquest, haurà d’introduir el codi en l’apartat de Seguiment de Pacients de l’aplicació mòbil on podrà conèixer qui és el metge o metgessa assignat, l’infermer o infermera assignada, ubicació del pacient dins l’hospital i l’estat de les proves demanades pels professionals.

D’altra banda, pel que fa al Seguiment de Pacients a Hospitalització, mitjançant el codi es podrà conèixer la unitat d’hospitalització i el número d’habitació, així com els professionals assignats. És necessari mencionar que l’accés dels familiars podrà ser revocat per part de la persona atesa en el moment que ho consideri a través del seu perfil en l’aplicació i que els resultats de les proves no seran visibles per poder garantir la seva privacitat.

En definitiva, aquestes noves funcionalitats milloren destacadament l’app Connecta FSM que agilitza els tràmits administratius i esdevé un canal directe de comunicació entre els pacients, els familiars/acompanyants i la Fundació Sanitària Mollet.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: