Vés al contingut

Els nostres serveis

Serveis

Oferim dos tipus de serveis: atenció residencial, és a dir, allotjament i acolliment substitutori de la llar a persones que requereixen suport generalitzat, suport generalitzat amb problemes de salut o de salut mental afegit, i suport extens amb trastorn de conducta; i centre de dia (Centre d’Atenció Especialitzada), un servei pensat per aquelles persones que necessiten atenció diürna (de dilluns a divendres de 8:30 a 17:30h).

Tots dos serveis compten amb un abordatge multidisciplinari i un programa d’activitats dirigit a millorar les habilitats cognitives, l’atenció a la salut i la promoció de l’oci i del lleure, així com la integració a la comunitat, sempre potenciant l’autonomia i la independència de la persona.

Disposem d’un total de 53 places (30 places de Residència i 23 places en el Centre d’Atenció Especialitzada).

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: