Vés al contingut

Els nostres professionals

Un equip multidisciplinari amb més de 40 professionals

El nostre equip està format per més de 40 professionals implicats i compromesos, que estimen i mostren vocació per la seva feina.

Es tracta d’un equip multidisciplinari que presta atenció directa. Està integrat per Auxiliars tècnics educatius, infermeres, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, una psicòloga, un treballadora social, metges i la direcció del centre, així com pels equips d’atenció indirecta (administratius, neteja, bugaderia, cuina i manteniment).

El treball en equip interdisciplinari i la transmissió dels valors del model d’atenció en cascada des de la direcció es imprescindible per a la consolidació dels mateixos i que impregnin totes i cadascuna de les intervencions vers les persones ateses i les seves famílies.

Les reunions interdisciplinàries i les reunions de coordinació entre l’equip tècnic i els ATE, així com la cerca constant de sistemes de comunicació eficaços, son imprescindibles per garantir la continuïtat, la seguretat i l’equitat, elements imprescindibles de la qualitat.

Per aconseguir la millora en la qualitat de vida de les persones ateses a través de la cura diària és imprescindible que els professionals d’atenció directa assoleixin la competència de l’atenció centrada en la persona que implica ocupar-se, preocupar-se, acompanyar, ajudar, crear condicions favorables en l’entorn, fer escolta activa, incloure i conèixer i comprendre la situació de la persona, tal i com ho percep i expressa. La família i/o persones de referència estan incloses en aquesta manera de Tenir Cura.

Imatge de Professionals La Vinyota
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: