Vés al contingut

Salut Espiritual

Salut Espiritual

El Servei de Salut Espiritual, és un model innovador en l’entorn hospitalari i residencial, amb una perspectiva laica, per atendre el patiment, dol i soledat de les persones ateses, familiars i professionals. Amb l’objectiu que puguin retrobar l’equilibri intern, calma i serenitat.

El nostre model

El nostre model es basa en el Model Antropològic de mirada pluridimensional i el Model d’Atenció Centrada a la Persona. Per tal d’oferir a la persona una atenció singular, integral i digna, que treballi la salut més enllà de la malaltia, en totes les seves dimensions (inclosa la espiritual). Creiem que atendre totes aquestes dimensions, que interactuen entre elles, promou el benestar de la persona atesa.

Amb aquest nou model, l’FSM vol aportar Salut Espiritual a la persona atesa i família, als professionals i a la pròpia institució, en situacions de patiment, dol o soledat. A través d’una cartera de serveis estructurada, i el treball en xarxa amb tots els professionals de l’FSM.

L'evolució del model

Què és la Salut Espiritual

La Salut espiritual és la capacitat de trobar pau, força interior i resiliència, per afrontar amb calma i serenitat les situacions adverses, recuperant l’equilibri interior i millorant l’estat de la persona en totes les seves dimensions (física, racional-social, emocional i espiritual).

L’Espiritualitat és una de les dimensions innates de l’esser humà, més enllà que es tinguin o no creences religioses.

En l’àmbit assistencial i residencial, les persones poden perdre la Salut Espiritual quan hi ha patiment, dol, o soledat.

Com treballem

El Servei treballa completament integrat en l’equip sanitari i assistencial, estipulant objectius consensuats i facilitant l’adaptació de la persona a la situació de la malaltia, al diagnòstic i al pronòstic, al dol i la soledat.

El Servei disposa d’una cartera de serveis estructurada i promou el treball en xarxa de professionals formats en competències bàsiques en Salut Espiritual, per aportar calma, serenitat i calidesa a les persones ateses.

Des del 2017 s’han fet més de 2.100 visites a persones ateses i als seus familiars.

El Servei de Salut Espiritual és transversal a tots els centres de l’FSM.

El Servei està format per la Cap de Servei i Ambaixadors en Salut Espiritual (professionals multidisciplinaris dels nostres centres, formats en Salut Espiritual actuant com ambaixadors en els seus serveis i processos).

Compta amb l’assessorament estratègic del Comitè de Salut Espiritual, liderat per la Gerència i la Direcció Assistencial d’Infermeria. Aquest Comitè multidisciplinar defineix i avalua les línies estratègiques del Servei.

Disposa del suport de les Comissions d’Ètica (Comitè Ètica Institucional, Comitè Ètica Assistencial i Espais de Reflexió Ètica) i el Grup de Suport al Professional en la Llei d'Eutanàsia.

Situacions que atenem

El Servei de Salut Espiritual pot intervenir en situacions que generin un patiment emocional i espiritual tals com:

 • Dificultat per assumir el diagnòstic, tractament, pronòstic i les pèrdues per malaltua o ingrés hospitalari i residencial.
 • Estats anímics de patiment
 • Xoc emocional iper una mala notícia
 • Empitjorament clínic i adequació terapèutica
 • Desig anticipat de morir
 • Final de vida, condol i dol
 • Esgotament familiar 

A qui atenem

 • Persones en situació de:
  • Fragilitat.
  • Vulnerabilitat.
  • Gravetat.
  • Crítica.
  • Pal·liativa.
  • Final de vida.
  • Soledat.
  • Dol
  • Fin de la lista anidada
 • Familiars.
 • Professionals sanitaris.
 • Comunitat.

Què fem (cartera de serveis)

 • Consulta diagnòstica: anamnesi espioritual i diagnòstic, escales d'avaluació del benestar espiritual.
 • Atenció directa per causa de patiment, dol, soledat o altres qüestions.
 • Revisió de protocols per incorporar la salut espiritual dins dels processos de l'organització.
 • Adequació d'espais físics per promoure la salut espiritual.
 • Formació específica a professionals sanitaris per donar a conèixer com detectar el patiment i eines de salut espiritual per atendre'l.
 • Divulgació sobre salut espiritual a tota la comunitat.

Relació amb altres confessiona religioses del territori

Dins una atenció plural, diversa i inclusiva, l’FSM respecta els valors i creences que donen sentit a la vida de cada persona atesa, ja que contribueixen a la seva Salut Espiritual.

Per aquest motiu, l’FSM manté reunions periòdiques de col·laboració i disposa de contactes institucionals amb les principals confessions religioses del territori.

L’FSM forma també els professionals per comprendre i respectar els requeriments i necessitats religioses durant la malaltia i procés de final de vida.

Qui i com contactar

 • Qualsevol persona (o els seus familiars) atesa als centres de l'FSM, pot sol·licitar aquest servei:
  • 1. Comentant-t'ho al professional que l'atèn.
  • 2. Contactant directament amb el Servei:
 • Sara Pons
 • Cap de Servei de Salut Espiritual
 • salutespiritual@fsm.cat
 • Telèfon: 93 563 61 00
 • Extensió 30157
  • El professional sanitari pot sol·licitar directament el Servei per interconsulta interna quan detecti patiment emocional o espiritual.
  Servei de Salut Espiritual de la Fundació Sanitària Mollet
  Not available in
  This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: