Vés al contingut

Salut Espiritual

Salut Espiritual

El servei de Salut Espiritual de l’FSM és un servei que ofereix atenció al patiment de les persones ateses, de les seves famílies i dels professionals per causes emocionals o espirituals amb l’objectiu que la persona pugui aconseguir un espai de serenitat.

El servei presenta un model innovador en l’entorn hospitalari ja que s’ofereix des de una perspectiva laica no religiosa expressat com acompanyar el patiment emocional i espiritual de les persones malaltes, les seves famílies i els professionals. 

Treballa completament integrat en l’equip sanitari, estipulant objectius consensuats i facilitant l’adaptació de la persona a la situació de la malaltia, al diagnòstic i al pronòstic. Al 2021 ha realitzat 348 visites. 

A més, el Servei a través de les formacions en eines d’atenció al patiment i el mètode del briefing i debriefing de casos, empodera els professionals a conèixer i treballar l’atenció al pacient des de la dimensió emocional i espiritual.

Actualment el Servei ha creat un Comitè d’Atenció Espiritual que pretén donar a conèixer i formar a professionals de tots els centres i àmbits per aprendre a detectar i tractar a les persones que pateixen un patiment emocional.

El Servei pot intervenir en situacions que generin un patiment emocional tals com:

 • Donar males notícies
 • Preguntes difícils
 • Shock emocional individual o en grup
 • Dificultat per acceptar el diagnòstic
 • Dificultat per acceptar el pronòstic
 • Pacte de silenci
 • Recidives i complicacions
 • Limitar esforç terapèutic
 • Preparar l’ inici de la sedació
 • Èxitus i familiars
 • Persones malaltes joves
 • Dificultat per altar o traslladar
 • Retirada de nounats
 • Claudicació familiar
 • Enemistat entre familiars
 • Soledat
 • Operacions quirúrgiques complexes (amputacions)
 • Adaptació a nous tractaments 
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: