Vés al contingut

Servei de Rehabilitació

Servei de Rehabilitació

El Servei de Rehabilitació és un servei transversal que dona servei a diferents àrees de l’FSM com hospitalització aguts i sociosanitari, recuperació ambulatòria, atenció primària i residències.

Amb un model d’atenció centrat en la persona, es busca que la persona atesa emprengui un rol actiu dintre del procés de Rehabilitació a partir del coneixement del que li passa i els objectius de tractament.

Està format per un equip multidisciplinari format per metges de rehabilitació, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals i auxiliars.

Canal de Youtube recupera’t Online

Recupera’t Online és el canal de Youtube del nostre servei de Rehabilitació. Compta amb més de 200 vídeos de creació pròpia que complementen tractaments mèdics prescrits per professionals afavorint un seguiment més intensiu de l’atenció més enllà de les parets del centre. 

El canal inclou vídeos de rehabilitació (fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia) que poden donar resposta a les necessitats de moltes especialitats com traumatologia, clínica del dolor, logopèdia, malalts respiratoris, ginecologia, hospital de dia o infermeria i s’està utilitzant des de l’atenció primària, durant l’hospitalització o en tractaments ambulatoris.  

Els prescriuen professionals a persones ateses de forma única, dirigida i especialitzada. S’expliquen i ensenyen els exercicis a la consulta perquè posteriorment el pacient els pugui realitzar des de casa amb suport audiovisual, fet que suposa una millora de l’atenció, una més ràpida recuperació i una major adherència al tractament.

Serveis:

  • Rehabilitació Hospitalària: Persones ingressades  (intervencions, malalties respiratòries,  davallades funcionals, pre quirúrgiques…).
  • Rehabilitació Ambulatòria: Dóna resposta als serveis  de Traumatologia, neurologia, reumatologia, Urologia, ginecologia i pneumologia.
  • Rehabiliació Sociosanitària: Persones Ingressades  al servei de convalescència, subaguts i  pal·liatius.

Enllaços d’interès:

Equip de Rehabilitació
Dr.
Juan Antoni Mas Yebra
Cap de Servei de Rehabilitació
Marta Pascasio
Coordinadora de Rehabilitació
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: