Vés al contingut

Unitat d’expertesa de les síndromes de sensibilització central (SCC)

Unitat d’expertesa de les síndromes de sensibilització central (SCC)

Sobre el Servei

La unitat d’expertesa de les SSC atén a persones afectades de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. L’equip multidisciplinar, està format per tres reumatòlogues, una infermera gestora, un internista i un psicòleg clínic.

Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica
Les persones afectades presenten principalment dolor crònic, rigidesa muscular, fatiga crònica, trastorns del son, trastorns cognitius i trastorns de l’estat d’ànim i ansietat, entre d’ altres. No es coneix la causa de l’alteració, però es creu que hi ha molts factors implicats.

La persona pot tenir temporades que pot estar molt limitada, afectant a la seva vida personal, familiar, laboral i social.
L’objectiu general és que la persona millori la seva qualitat de vida, adaptant-se a la nova situació de vida. Es donen eines i tècniques a la persona a partir d’una atenció individualitzada i grupal.

Com treballem

En l’atenció individual, s’ofereix tractament farmacològic per pal·liar els símptomes, es dona coneixements sobre les malalties, es potencia l’autocura i es promou conductes generadores de salut (activitat física, tècniques de relaxació, mesures d’higiene del son entre d’altres) i es valora els efectes nocius de determinats hàbits i conductes a fi de donar elements per modificar-los.

En l’atenció grupal s’ofereix abordatge psicològic ( teràpia cognitivoconductual) i sessions psicoeducatives per a les persones afectades i altres per a les famílies.

Enllaços d’interès:

Dra.
Elisabet Garcia Casares
Coordinadora
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: